LUFTKVALITETSMÅLER: Med helt nye sensorer som fanger opp luftforurensing, skal innbyggerne i Gjøvik kommune få bedre informasjon om når luftkvaliteten i Gjøvik er god og mindre god. På bilder ser vi en luftkvalitetsmåler i Malmveien. Denne henter strøm fra et solcellepanel. (Foto: Gjøvik kommune)
LUFTKVALITETSMÅLER: Med helt nye sensorer som fanger opp luftforurensing, skal innbyggerne i Gjøvik kommune få bedre informasjon om når luftkvaliteten i Gjøvik er god og mindre god. På bilder ser vi en luftkvalitetsmåler i Malmveien. Denne henter strøm fra et solcellepanel. (Foto: Gjøvik kommune)

Atea vil bidra til bedre luft for innbyggere i Gjøvik

Har satt opp sensorer som fanger opp informasjon om luftforurensing i Gjøvik kommune.

Publisert Sist oppdatert

I Gjøvik kommune har de tørt innenlandsklima og lite luftfuktighet. I vinterhalvåret, med vedfyring og piggdekkbruk, kan føre til dårlig luftkvalitet.

Nå får kommunen hjelp av it-selskapet Atea. 

– Sammen med Atea har vi  satt opp tre sensorer som samler inn data fra Minnesundvegen, Gjøvik stadion og Malmvegen. Det gir oss muligheten til å måle luftkvaliteten mer målrettet, sier Pål Godard, smartbysjef i Gjøvik kommune i en pressemelding fra Atea, og fortsetter:

– I tillegg får innbyggerne bedre oversikt over luftkvaliteten flere steder i kommunene med en egenutviklet visualisering for nivåene av svevestøv.

Innovasjonsprosjektet er fortsatt er i en testperiode.

Kommunen og innbyggerne

Godard forteller at de har to målgrupper for dataene de samler inn via sensorene.

Den ene målgruppa er innbyggere med luftveissykdommer, som må vite om det er tilrådelig å gå ut eller ikke. Luftforurensing består av partikler, gasser og stoffer i lufta som er skadelige for mennesker, og da spesielt personer med luftveissykdommer som astma, KOLS, infeksjoner og hjerte/karsykdommer.

Den andre brukergruppa er kommunen selv, som kan se effekten av ulike lokale tiltak som vanning og børsting for å redusere luftforurensingen og rapporterer til miljømyndighetene.

Et kjent problem

– For oss er det selvfølgelig ekstra meningsfullt å jobbe med teknologi og data som kan bidra til at mennesker lever bedre liv der de bor. Vi har selv tatt en stor del av kostnadene underveis i prosjektet, fordi vi ønsket å være med kommunen på dette spennende prosjektet, sier Sigbjørn Høgne, direktør i Atea Analytics.Utfordringen med luftforurensing finnes ikke bare i Gjøvik, men er store i hele Norge.

– Luftforurensing er et kjent problem og en av de viktigste miljøårsakene til for tidlig død. Jeg er sikker på at bedre bruk og innsamling av data er en av nøklene for å løse denne utfordringen, sier Høgne.