KUTTER 50 ÅRSVERK:  Adm.dir. Michael Jacobs og Atea har sett seg nødt til å kutte 50 av sine ansatte. Nå jobber it-konsulentselskapet tett med de tillitsvalgte, og med å hjelpe de berørte med å omstille seg. (Foto: Dag-Rune Z. Vollen)

Endringer i markedet gjør at Atea må si opp 50 årsverk

Kundene etterspør ny kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

Atea nedbemanner, og 50 ansatte må gå. 

– Det er flere årsaker til dette, sier kommunikasjonsdirektør Christian Brosstad til Computerworld.

Kundene etterspør ny kompetanse. Nå er det dataanalyse, digitale arbeidsplasser og hybride plattformer som er etterspurt. Atea må levere på dette. I tillegg har korona-situasjonen skalert utviklingen. 

Ikke utdatert

– Hvordan kom dere frem til hvem som måtte gå?

– Vi jobber kontinuerlig med effektiviseringer internt. Sammen har vi sett på hvilke roller vi trenger, og dermed har vi kommet dit at vi må nedbemanne 50 årsverk.

Flere medier har fått med seg nyheten om nedbemanningene i Atea. Blant annet var Digi tidlig ute, og skrev at det ansatte med utdatert kompetanse blir nødt til å gå

Christian Brosstad

– Har dere sett på mulighetene for kompetanseheving eller omskolering, heller enn å nedbemanne?

– Det er ikke snakk om utdatert kompetanse, men om et kompetansehelhetlig behov i selskapet. Vi jobber stadig med kompetanseheving, og har en sertifiseringsordning som gjøres kontinuerlig, sier Brosstad, og fortsetter:

– Noen får nye roller. Dette er en kontinuerlig prosess, og en del av den nye hverdagen. Organisasjonen endrer seg i takt med at hverdagen endrer seg.

Hjelper videre

Atea har 24 kontorer i Norge, og nedbemanningene vil være jevnt fordelt over disse kontorene. 

Brosstad forteller at det nå er viktig for at Atea å hjelpe de berørte:

– Vi jobber tett med tillitsvalgte, og sørger for at de som er berørt får hjelp til å omstille seg, slik at de kan få brukt sin kompetanse andre steder, sier han.