SMÅTT FOR STORT: – Vi feiler smått for å gjøre de store tingene riktig, sier Siân Ambrose (nr. 4 f.v.) i Ruter. Her står hun sammen med (f.v.) Tine Marthinus (Sopra Steria), Maja Cimmerbeck og Anette Bjerke (Bymiljøetaten), Kaisa Froyn (Statens vegvesen) og Kristian Bjørnhaug (Sopra Steria). Foto: Sopra Steria

Jubler over feil

Prosjektpartnerne i "Smartere transport i Oslo-regionen" benytter designdrevne metoder, lean og «fail fast» for å forbedre mobilitetstjenestene i hovedstaden.

Publisert Sist oppdatert

Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo har gått sammen for å forbedre og utprøve nye mobilitetstjenester i hovedstaden. Prosjektet har fått navnet «Smartere transport i Oslo-regionen» (STOR). Målet er å få flere til å reise kollektivt, sykle og gå. Og det kan gjerne bli litt feil også, om det må.

Lean og fail fast

Hensikten med STOR er å forbedre eksisterende og prøve ut nye mobilitetstjenester på tvers av tre store transportetater i Oslo og Akershus. Om lag 50 fagpersoner er involvert i prosjektet, og minst 10 ulike piloter skal gjennomføres i 2019.

Områdeleder for indre by i Ruter, Siân Ambrose, forteller at prosjektet skaper større forståelse mellom de tre aktørene.

– Når vi jobber såpass tett sammen, river vi ned siloer og unngår å gjøre ting dobbelt. Det gir mer effektive og nyskapende tiltak, påpeker hun.

– Vi jobber i tverrfaglige team med tjenestedesignere, forretningsutviklere, fagspesialister, brukere og forskjellige interessegrupper. Mye av det vi gjør skjer ute i felt. Vi utfører brukertester for å validere eller forkaste hypotesene våre tidlig. På den måten ender vi opp med bedre tjenester for innbyggerne, sier Ambrose, i en pressemelding fra Sopra Steria. Det er med hjelp fra Sopra Steria og andre konsulenthus at prosjektet er i gang med gjennomføringen av flere piloter.

– Innholdet i pilotene var ikke forhåndsdefinert da vi startet og det ga oss spillerommet til å definere og teste ut riktig løsning til riktig problem, sier Kristian Bjørnhaug, tjenestedesigner i Sopra Steria.

Han forteller at brukerne står i fokus, og designdrevne metoder, lean og «fail fast» ligger til grunn for gjennomføringen. Sopra Steria bistår med prosjektledelse og tjenestedesign i STOR. 

Blir bedre

Hver aktør har ansvar for sine pilotprosjekter, mens de andre partene bidrar med kompetanse og ressurser.

Et av prosjektene munnet ut i de selvkjørende bussene som nylig ble satt i rute mellom Vippetangen og Kontraskjæret i Oslo. Tidligere i sommer kunne NTB melde om at erfaringene så langt viser at selvkjørende busser ikke går knirkefritt

Ikke alle pilotene har vært en like stor suksess, men prosjektpartnerne gråter ikke av den grunn. Faktisk jubler de.

– Vi feiler smått for å gjøre de store tingene riktig. Alternativet er å utvikle dyre løsninger som ingen har bruk for. Da er det bedre å få et negativt svar med en gang, sier Ambrose i Ruter.

For eksempel ble en av sykkelpilotene ikke videreført.

– Vi hadde en teori om at flere ville sykle om vinteren dersom en app eller liknende kunne fortelle hvilke sykkelveier som til enhver tid er måkt. Tilbakemeldingen fra brukerne avkreftet dette. De som sykler om vinteren, sykler uansett. For de som uansett ikke sykler året rundt, var ikke dette et tilstrekkelig insentiv for å komme i gang. Dermed sparte vi de pengene, sier Froyn.

Anette Bjerke i Bymiljøetaten mener at STOR kan gi betydelige samfunnsgevinster i årene fremover.

– Vi lærer utrolig mye av og med hverandre. STOR er et svært verdifullt samarbeid som bare blir bedre etter hvert som vi gjennomfører flere piloter og prosjekter sammen, sier hun i meldingen.