BÆRBART SELGER: Fornyet vekst i pc-salget skyldes særlig godt salg av bærbare pc-er. (Foto: Pixabay.com)

Pc-salget øker igjen

Etter flere år med nedgang har pc-salget så smått begynt å vokse igjen.

Dette viser tall fra analysebyrået IDC for regionen Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). I første kvartal 2017 ble det solgt i alt 17,4 millioner pc-er i regionen, noe som representerer en beskjeden vekst på 1,6 prosent.

Tallene omfatter både bærbare pc-er, stasjonære pc-er og arbeidsstasjoner, men veksten er i første rekke knyttet til bærbare pc-er. Salget av stasjonære pc-er sank med 12 prosent, mens salget av bærbare pc-er økte med 8,9 prosent i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal året før.

Pc-salget viser seg å være veldig fragmentert i Vest-Europa. Mens Frankrike og Tyskland hadde god vekst, måtte britiske pc-forhandlere tåle fortsatt nedgang i salget. (TØ)