DEBATT:

GRØNNE MULIGHETER: I en tid med stadig sterkere fokus på bærekraft, må bransjen bli bedre til å se mulighetene, mener artikkelforfatteren. (Foto: Istock)

It-bransjen må se det store bildet for å utnytte vekstmulighetene

It-bransjen må holde seg oppdatert på bærekraft, digital omstilling og nye og fremvoksende markedstrender. Spesialiserte avdelinger for å legge til rette for at kundene kan utnytte mulighetene som ligger foran dem, vil fort bli et krav for å henge med i utviklingen.

Publisert

Det globale it-markedet viser tegn til bedring etter tre år med forstyrrelser: Det globale PC-salget forventes å vokse med åtte prosent i 2024, og IT-utgiftene forventes å øke med samme prosentandel som året før. Hva vil denne bedringen i markedet bety for bransjen fremover?

Mye av veksten i it-utgiftene kan tilskrives konsekvensene av covid-19. Nedstengningstiltak og fjernarbeid har tvunget virksomheter over hele verden til å endre måten de jobber på, noe som har satt fart på deres digitaliseringsstrategier. I tiden fremover vil tempoet bli enda høyere som følge av den utbredte bruken av kunstig intelligens (KI) og alt det innebærer.

Data er selvsagt nøkkelen til dette, og virksomhetene vender seg i stadig større grad til skyen og kant-distribusjon (edge) for å få den databehandlingen, lagringen og hastigheten som kreves for å håndtere den enorme mengden data de har tilgjengelig.

Ta hensyn til bærekraft

På grunn av økt bevissthet om klimaendringer krever kundene at bedriftene tar ansvar for sin miljøpåvirkning, samtidig som bedriftene selv føler seg presset av reguleringer som tar sikte på å redusere klimagassutslippene.

En overordnet problemstilling som må tas i betraktning er overgangen til fornybar energi.

ENERGISTYRING: Jon Helsingeng er nordensjef i energistyringsselskapet Eaton. (Foto: Eaton)

Det gir konsekvenser for it-bransjen. Det er en økende trend mot «grønn it», som innebærer at bedriftene forsøker å minimere miljøpåvirkningen fra driften ved å ta i bruk virtualisering, skytjenester og effektiv strømstyring. I arbeidet med å redusere karbonavtrykket iverksetter mange it-selskaper bærekrafttiltak som spenner fra bruken av fornybare energikilder til energieffektivisering og avfallsreduksjon.

En overordnet problemstilling som må tas i betraktning er overgangen til fornybar energi. Den endrer hvordan, hvor og når energi genereres, lagres og administreres. For eksempel kan avbruddsfrie strømforsyningssystemer (UPS) sikre stabiliteten i strømnettet når vi beveger oss mer og mer mot fornybar energi.

Ansvarlighet rundt bærekraft er imidlertid ikke det eneste som påvirker it-sektoren.

Digital omstilling med KI som motor

Generativ KI gjorde sitt inntog i 2023, og populariteten viser ingen tegn til å avta. Generativ KI har et stort potensial og anvendelighet i de fleste bransjer, og vil tilføre verdensøkonomien enorme økonomiske fordeler.

Derfor er det ikke overraskende at digital omstilling er en av EUs hovedprioriteringer. Det politiske programmet for det digitale tiåret inneholder en rekke mål som skal styre den digitale omstillingen i hele EU frem til 2030.

Både digitale verktøy og mennesker kommer til å spille en viktig rolle i denne omstillingen, derfor er det viktig at disse ressursene kombineres. For å få utnyttet verdien av teknologier som generativ KI, må organisasjoner bygge sine kanaler for systemer som tillater dataflyt i sanntid.

Det er avgjørende at bransjen holder seg oppdatert for å sikre at de kan utnytte mulighetene, både for seg selv og sine kunder. De aktørene som for eksempel tar i bruk skyen på en strategisk måte, vil kunne oppnå langsiktige fordeler og gjøre det mulig for kundene å få større verdi fra sine IT-moderniseringsstrategier.

Endringer i forbrukertrender

På samme måte som virksomheter endrer måten de opererer på, endrer også forbrukerne seg – ofte av de samme årsakene. De som jobber med salgskanalene, må holde seg oppdatert på endringene.

Ta for eksempel elbiler: Med fokus på bærekraft økte salget av elbiler i verden med 35 prosent i 2023 sammenlignet med året før. Det forventes at nesten en tredjedel av alle biler som selges i verden, vil være elektriske innen 2030, og at det vil være 730 millioner elbiler på veiene innen 2040. I Norge ligger vi i forkant av denne utviklingen.

En pålitelig, landsdekkende ladeinfrastruktur vil være nødvendig for å imøtekomme kravene som følge av overgangen. I likhet med alt elektrisk og elektronisk utstyr vil denne infrastrukturen kreve regelmessig vedlikehold for å sikre at laderne alltid er i drift og unngå unødvendige driftsavbrudd. Ved å tilby forebyggende vedlikehold, support og mulighet for nødreparasjon, kan IT-bransjen bidra til å holde den elektriske transportinfrastrukturen i gang.

Teknologisektoren står fortsatt overfor utfordringer, ikke minst på grunn av den pågående geopolitiske uroen. Men som vi har sett med eksplosjonen i populariteten til generativ KI, skjer noen av fremskrittene i et tempo vi aldri har sett maken til.

Da gjelder det å holde seg oppdatert for å forbli relevant.