HASTER: Håvard Larsen i Evry mener det haster med å få på plass tiltak som enten oppgraderer gamle sentre eller migrere til nye og mer miljøvennlige sentre. (Illustrasjonsfoto: Istock)

Evry bekymret for andres datasentre

Bare dager etter at de åpnet sitt eget topp-moderne datasenter, sier Evry de er bekymret for eldre datasentre i Norge. 

Publisert Sist oppdatert

Kun dager etter åpningen av sitt eget datasenter på Fet kommer Evry med en bekymringsmelding.

Gjennomsnittsalderen på norske datasentre er 20 år, og de er bygget på gammel teknologi som ikke er tilpasset dagens miljøkrav, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Det finnes om lag 300 datasentre i Norge, det nyeste ligger på Fet og eies av Evry. Under åpningen av det nye senteret ble det lagt stor vekt på miljø. Dette er noe de kan og brenner for, faktisk så mye at de nå velger å komme med en oppfordring til de eldre og kanskje mer utdaterte sentrene i landet. Det er tid for en oppgradering. 

– I et globalt perspektiv har it-bransjen like store CO2 utslipp som flyindustrien. I norsk sammenheng er datasentrene den klart største miljøutfordringen. Det haster med å få på plass tiltak som enten oppgraderer gamle sentre eller migrere til nye og mer miljøvennlige sentre, sier konserndirektør Håvard Larsen i Evry.

En stille revolusjon

Evry vet dette, de har lært av egne feil.

Norges største it-selskap er et resultat av fusjonen mellom EDB og Ergogroup i 2010. I etterkant av fusjonen ble det igangsatt et prosjekt for å se på selskapets datasenterstrategi.

Da ble det raskt klart at den fragmenterte datasenterstrukturen ikke var optimal, hverken miljømessig så vel som teknologisk eller kostnadsmessig, står det i pressemeldingen.

Evry startet derfor et arbeid med å konsolidere gamle datasentre, samtidig som de gjennomførte en grundig evaluering av alternative lokasjoner for et nytt senter. 

De bestemte seg også for å outsource datasenterkapasiteten. I stedet for å eie egne datasentre får Evry større økonomisk fleksibilitet og samtidig forsterke fokus på egen kjernevirksomhet, heter det i pressemeldingen.

Likevel, kravspesifikasjonene til nytt datasenteret er designet og utviklet av Evry selv. Sommeren 2013 landet de en 20-årig leieavtale med Digiplex om bygging og drift av nytt datasenter på Fet i Akershus.

Basert på teknologi utviklet av Digiplex får Evry datasentertjenester som miljømessig er i verdensklasse. Evry vil fortsatt ha et Disaster Recovery senter på Gjøvik som blant annet sikrer backup av alle data.

De ser nå nytten av å berike andre med sin kunnskap.

Tiden står stille

Den teknologiske utviklingen har skutt fart på de fleste områder i samfunnet, men når det gjelder datasentrene så har tiden på mange måter stått stille. Ikke minst gjelder dette på miljøsiden, står det i pressemeldingen, som benytter seg av beregninger fra Ikt-Norge.

De 20 største datasentrene i Norge kan halvere strømforbruket ved å ta i bruk ny teknologi, viser beregningene. Denne effektiviseringen skal visstnok tilsvare det årlige strømforbruket til Hamar by.

Undersøkelser Ikt-Norge og Evry har gjort viser at flertallet av datasentrene befinner seg i kundenes egne lokaler, eller hos mindre tjenesteleverandører. Ifølge Evry føres det ikke miljøregnskap, og det er liten oversikt eller dokumentasjon på hvilken PUE (Power Usage Effectiveness) sentrene har. Evry mener at det eksempelvis er få som fører egen logg med strømforbruket.

I tillegg til de store negative miljøeffektene, så er det kostnadskrevende å holde gamle datasentre teknologisk og sikkerhetsmessig oppdatert, står det i skrivet fra Evry.