ÅPEN KILDEKODE: Redpill Linpro er ett av få selskaper som spesialiserer seg på kommersielle tjenester med åpen kildekode-verktøy. Nå har røde tall blitt svarte, og selskapet vokser med store og ambisiøse planer for fremtiden. (Tux-illustrasjon: Justin Ternet/Openclipart. Montasje: Kenneth Christensen)

Full fart med Open Source

Redpill Linpro spesialiserer seg på løsninger med åpen kildekode. Nå har selskapet snudd seg helt rundt etter flere år med labre resultater.

Åpen kildekode-selskapet Redpill Linpro, som blant annet opprinnelig sto bak den solide webteknologien Varnish, har levert kommersielle tjenester siden Linpro ble etablert i 1995. Linpro ble kjøpt opp av svenske Redpill i 2008, og det nye selskapet fikk igjen nye eiere da svenske Neqst overtok på høsten 2013.

Med nye eiere bak seg la selskapet ny strategi, som nå viser seg å ha gitt gode resultater.

Gradvis avvikling av CMS og CRM

- Da Neqst overtok fikk vi et halvt år på å skape lønnsom drift på de områdene som ikke tjente penger. Det var ikke snakk om å få finansiering for avvikling rett i lomma, men en backing på å la selskapet bære kostnadene ved å gjøre noe med områdene vi tapte penger på, sier Margrethe Gleditsch, administrerende direktør i Redpill Linpro.

Etter første kvartal 2014 så ledelsen i selskapet store forbedringer, og fortsatte fokus på drift, infrastruktur og integrasjon. Fortsatt var det et område som ikke gikk rundt - CMS og CRM. Beslutning om en gradvis avvikling ble tatt. Redpil Linpro leverer på eksisterende kundeavtaler, men oppretter ikke nye.

Den nye eieren Neqst har et annet selskap i sin portefølje som i flere år har levert CRM-tjenester på andre plattformer. Slik markedet utvikler seg  ønsket de å ha et åpent kildekode-alternativ på CRM-siden. Søsterselskapet fører dermed Redpill Linpros tidligere CRM-virksomhet videre.

- Her i Norge var det 19 ansatte på området, og enkelte tok med seg løsninger og kunder og startet for seg selv, forteller Gleditsch.

Andre ansatte fra dette området har blitt værende i selskapet, noen har fått jobb hos tidligere kunder og noen få har inngått sluttavtale. Det ser ut som strategien har gitt gode resultater.

Fra et årsresultat på -8,2 millioner kroner i 2009 kan selskapet nå levere svarte tall og har avsluttet 2014 med 6,3 millioner kroner i pluss.

- Vi har en ny vår, og det er deilig å kunne starte på ny giv, med det beste resultatet noen gang, sier Gleditsch.

Fra virtualisering til nettsky

De viktigste områdene for Redpill Linpro er drift, cloud, infrastruktur og integrasjon. Åpen kildekode brukes til alt.

- Vi har holdt på med virtualisering lenge, men vi går jo videre. Vi ser mange kunder som ønsker å komme seg inn i skyen, men som utfordres både av utvikling og drift, forteller Michael Nemecky, forretningsleder for drift og nettsky.

Spesielt har kunder i Norden behov for lokale skyløsninger, ofte på grunn av lovgivning som sier at forskjellige typer data ikke kan lagres i utlandet. Redpil Linpros kunder er tradisjonelt sett it- og kunnskapstunge nettaktører, med høye krav og forventninger til service og kompetanse. 

Automatisering, integrering og Devops

Leveranse skjer fra datasentre i Norge og Sverige, og selskapet leverer tjenester som spenner alle tre. Her merkes etterspørselen etter sky- og devops-kompetanse.

- Automatisering med Puppet er det mye av, både hos private og offentlige kunder. Det er et ekstremt kraftig verktøy, og vi sparer måneder på å bruke det, sier Kirsti Sandnes Stien, leder for infrastruktur i Redpill Linpro.

- "If you can't automate it, don't do it", legger hun til.

Selskapet opplever nemlig en økning på integrasjonstjenester, og har satt som mål å vokse med hele 30 prosent på området. Med Devops som metode går det raskt med klargjøring av integrasjoner, og Redpil Linpro kan selge og levere it som tjeneste. Integrasjon skal løftes og gjøre det enklere for kundene å kjøpe ferdigbygget.

- Der man før var opptatt av endringsmeldinger og den slags, så skal ting nå gå fortere. Trendmessig er Devops på vei. Man kan ikke vente en måned for å deploye en server, påpeker Stien.

Store muligheter

Den nye strategien, innført etter Neqst-oppkjøpet mpt slutten av 2013, tyder på at Redpill Linpro er på rett vei. Selskapet har blitt sterkere, de dyrker sine sterke sider, og har alle forutsetninger for å klarte videre.

- Vi er nødt til å finne områdene vi står sterkest, og vi må velge våre områder med omhu. Det vi driver med, skal vi være best på. Eller på vei til å bli det, forteller Gleditsch.

- Det er veldig deilig å være på riktig vei, avslutter hun.