HARDT OG FOKUSERT: - Vi skal jobbe hardt og målrettet for å gjøre dem til nok en entusiastisk kunde, sier leveranseansvarlig Aslak Ege i Capra Consulting om rammeavtalen med Flytoget.
HARDT OG FOKUSERT: - Vi skal jobbe hardt og målrettet for å gjøre dem til nok en entusiastisk kunde, sier leveranseansvarlig Aslak Ege i Capra Consulting om rammeavtalen med Flytoget.

Capra skal utvikle for Flytoget

Konsulentselskapet Capra Consulting er en av tre leverandører i ny rammeavtale.

Flytoget satser stort på digital tilstedeværelse, og skal i de neste to årene gjennomføre flere større it-prosjekter. Årsaken er ønsket om en helhetlig tilnærming til prosesser, systemer, teknologi og integrasjoner for å oppnå ønsket verdiskapning.

I denne sammenhengen ble det utlyst en anbudskonkurranse, der over 90 selskaper leverte tilbud på fire områder. Valget for konsulenttjenester innen løsnings- og virksomhetsarkitektur falt på Capra Consulting, Bouvet Norge og Greenbird Consulting.

- Vi anser dette som en bekreftelse på at vi har tatt riktige veivalg både med hensyn på satsningsområder, ansettelser, intern faglig utvikling og etablering av gode rutiner, sier leveranseansvarlig Aslak Ege i Capra.

Han legger til at selskapet vil jobbe "hardt og målrettet for å gjøre dem til nok en entusiastisk kunde.

Rammeavtalen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse ytterligere to år, ett år av gangen.