FORNØYD MED SMIDIG: Morten Duesund fra Statens vegvesen sammen med Andersen Lennartzon og Roger Martinsen fra Bouvet. De tre mener valget av smidig metodikk har vært en avgjørende faktor for å få Statens vegvesens nye digitale verktøy Vadis på veien.  (Foto: Michael Oreld)
FORNØYD MED SMIDIG: Morten Duesund fra Statens vegvesen sammen med Andersen Lennartzon og Roger Martinsen fra Bouvet. De tre mener valget av smidig metodikk har vært en avgjørende faktor for å få Statens vegvesens nye digitale verktøy Vadis på veien.  (Foto: Michael Oreld)

Smidig suksess i Vegvesenet

Vegvesenet lanserte nylig et nytt digitalt kontrollsystem, basert på smidig metodikk. Men for å finne de beste håndholdte enhetene puttet de dem i fryseren.

- Vi har fokusert på brukervennlighet. Før tok det for lang tid å legge inn dataene i de proprietære terminalene, sier Morten Duesund som leder it-prosjektet Vadis i Statens Vegvesen. Sammen med representanter fra it-selskapet Bouvet møter han Computerworld i kantinen på Vegvesenets hovedkontor på Brynseng i Oslo. Systemet som nå er skiftet hadde tidligere det samme navnet, nemlig Vadis, som er et spesiallaget system for Vegvesenets kontroll av kjøretøy ute på norske veier (se faktaboks). Vadis har eksistert i over syv år, men Duesund vil ikke kalle det nye systemet en 2.0-versjon. - Jeg vil vel egentlig kalle det det nye systemet Vadis 1.0 – ettersom det i praksis er et helt nytt system, sier Duesund. - Før vi satt i gang hadde vi en ambisjon om en effektivitetsøkning på 30 prosent. Nå viser det seg at vi klarer å kontrollere 50 prosent flere kjøretøy, sier han videre.

 - Redder 1,7 liv 

Statens vegvesen mener den nye løsningen redder liv, faktisk 1,7 liv hvert år. Flere kontroller med samme mannskap vil avdekke alvorlige mangler som kan føre til ulykker, mener de. Etaten selv har satt dette sammen med tall fra Transportøkonomisk institutt og kommet frem til tallet 1,7. Hvert år er det et visst antall dødsulykker som skyldes mangler på kjøretøyet. Prosjektet tok to og et halvt år og kostet 26 millioner kroner.  - Det overordnende målet med det nye systemet er å muliggjøre at vi kan gjennomføre vesentlig flere kontroller, og på den måten bidra til å redusere antall ulykker. Og som det ser ut i de kontrollene vi har hatt, siden lanseringen i forrige uke, er det nye systemet 50 prosent mer effektivt, sier Morten Duesund. 

EFFEKTIV: En kontrollør i Statens vegvesen viser Vadis i bruk. Foto: Monica Knoff/Statens vegvesen
EFFEKTIV: En kontrollør i Statens vegvesen viser Vadis i bruk. Foto: Monica Knoff/Statens vegvesen

La enhetene i fryseren

Selv om løsningen er uavhengig av terminalene, hadde folkene i Vegvesener behov for utstyr for å lese og fylle inn informasjon om kjøretøyene. For å finne de mobile enhetene som var best egnet hadde Morten Duesund og kollegaene et utvalg av åtte forskjellige enheter.  - Vi utsatte de for vær og vind og la de også i fryseren over natten. Apple døde etter en time kort tid i fryseren, mens Samsung virket dagen etter. Det ble Samsung vi valgte å anbefale, forteller Duesund.  

Men med en to-faktors autentisering kan i prinsippet en hvilken som helst enhet brukes til å koble seg til systemet, alt som kreves er en nettleser.  - Hva slags fartsdumper hadde dere underveis i prosjektet?  - Veldig få egentlig. Vi har hatt stort fokus på testing, sier Duesund. 

- Vi kjørte også flere iterasjoner hvor brukerne ble involvert tidlig i prosjektet. Dette har bidratt til at brukerne nå virker veldig fornøyde, skyter Roger Martinsen fra leverandøren Bouvet inn.  - Om vi skal peke på en utfordring må det være å forholde seg til alle ønskene fra brukerne, og særlig de da som er motstridende. For eksempel: Den knappen skal være grønn, nei rød..., legger leveringsansvarlig Anders Lennartzon til, også han fra Bouvet.  - Men folk er nå rett og slett kjempefornøyd, påpeker Morten Duesund.  De tre er enig om at den smidige metodikken de valgte har fungert.  - Det har vært nødvendig med den fleksibiliteten som smidig metodikk gir. Samtidig brukte vi en standard it-kontrakt med leverandør. Men kontrakten ble ikke mye brukt underveis, sier Duesund fra Statens vegvesen.            

- Ikke koblet til alt 

Vadis henter informasjon om både kjøretøy og fører fra Vegvesenets store system Autosys, men her er ikke alle moduler ferdigutviklet ennå – blant annet gjelder dette en førerkort-modul for yrkessjåfører.   EU har heller ikke ferdigstilt sitt prosjekt rundt det såkalte EUCARIS (European car and driving licence information system) hvor veimyndigheter i Europa kan få tilgang til hverandres registre. Kontroll av utenlandske kjøretøy er en utfordring da tilgjengelig informasjon er begrenset.  Morten Duesund sier imidlertid at Vadis på sin side er klargjort for å koble seg opp mot flere datakilder når arbeidene med disse er sluttført.