KONTROLLSJEKKES: – Det å kjøpe seg opp eller inn i disse selskapene, er definitivt noe av det som skal vurderes, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik

Utvalg skal sette datasikkerhet og eierskap under lupen

Kommunalministeren vil ha mer kontroll over digital infrastruktur som mobil- og bredbåndnett. Nå setter han ned et utvalg som skal utrede saken.

Publisert

De skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er bakgrunnen for at regjeringen ønsker bedre kontroll med eierskapet til mobilnett, bredbåndsnett, datasenter og sjøfiberkabler.

Nå setter kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ned et ekspertutvalg som skal utrede saken.

Gjelsvik sier til NTB at det er svært viktig at staten har kontroll over denne typen kritisk, digital infrastruktur.

– Norge er blant verdens mest digitaliserte land, og alle sektorer er i økende grad avhengig av digitale tjenester, framholder han.

Mandat

Hvem som skal sitte i ekspertutvalget, blir ikke klart før etter nyttår. Men mandatet er allerede klart: Utvalget skal blant annet vurdere hvordan nasjonal kontroll kan sikres for:

* mobil- og bredbåndsnett

* transportnett

* undersjøiske fiberkabler

* datasentre

* satellittkommunikasjonssystemer

* anlegg som er viktig for hele krisespennet, blant annet fjellanlegg

Håpet er at utredningen skal være ferdig i løpet av 2023.

– Viktig å sikre kontroll

Utvalget skal blant annet se på om dagens virkemidler, herunder regulering og eierskap, er tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig sikkerhet.

Også spørsmålet om staten bør øke – og i tilfelle hvordan – sitt eierskap skal under lupen.

– Det å kjøpe seg opp eller inn i disse selskapene, er definitivt noe av det som skal vurderes, sier Gjelsvik, men føyer til at ingen beslutninger er tatt.

– Dette betyr ikke at vil skal statliggjøre hele sektoren. Men det kan bety at vi skal øke statens eierandeler.

Først vil Gjelsvik imidlertid skaffe seg full oversikt over dagens eierstruktur.

– For det andre må vi vite hva det er viktig å ha nasjonal kontroll over, sier han og peker på at det digitale markedet er preget av mange og raske endringer.

– Det vi har sett gjennom det siste året, er at det skjer stadige endringer i eierstrukturer og markedsandeler. Det er et sammensatt bilde.

I offentlig eie

Samtidig er mye av infrastrukturen allerede i offentlig eie.

I Norge er det i dag tre mobiloperatører som tilbyr landsdekkende nett: Telenor, der staten er hovedaksjonær, svenske Telia og Ice, som eies av Lyse, som igjen eies av fylkeskommuner og kommuner.

På bredbåndssiden har fem aktører 95 prosent av markedet: Telenor, Telia, Lyse/Altibox, Global Connect og NextGenTel.

Gjelsvik viser til at planene om en gjennomgang av den digitale infrastrukturen er nedfelt i Hurdalsplattformen.

– Det er et klart budskap i Hurdalsplattformen at regjeringen skal vurdere i hvilke tilfeller staten bør ta eierskap blant annet til digital infrastruktur, for å sikre disse verdiene. Den skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa aktualiserer dette ytterligere, sier Gjelsvik.

(©NTB)