MICROTRENCHING: Ved å frese et smalt, relativt grunt spor i veibanen er det mulig å føre fram fiber og bredbånd for en langt lavere kostnad enn ved tradisjonell grøftegraving. (Foto: Wikimedia Commons / HLundgaard)

Enklere fiberlegging

Regjeringen sender forslag til nytt regelverk ut på høring, for å gjøre det enklere å få bygd bredbånd over hele landet.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen opplyser i en pressemelding at de ønsker å forenkle jobben med å føre fram høyhastighets bredbånd. Ifølge pressemeldingen utgjør gravekostnadene 70 til 80 prosent av totalkostnadene, i tillegg til at ulike regler fra kommune til kommune gjør at det blir uforutsigbart for operatørene å planlegge.

Nye regler

Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Olje- og energidepartementet (OED) og Samferdselsdepartementet (SD) gått samme om å utarbeide et nytt forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften, som regulerer hvordan kabel skal legges i offentlig vei, inkludert på broer og i tunneler.

Departementene foreslår blant annet at ledningseiere skal ha en rett til å legge ned kabler i vei, i tillegg til felles regler for gravedybde og –metoder. Det er regjeringens uttalte mål at det skal legges til rette for såkalt «microtrenching», en teknikk der det freses et smalt spor i veibanen, som kan romme kablene.

— Vi vil gjøre det enklere og billigere å fremføre bredbånd i veggrunn. Det blir nå mer like regler for etablering av ledninger i offentlig veg i hele landet, noe ledningsbransjene har etterspurt i mange år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemeldingen.

— Forslagene bidrar til digitaliseringen av Norge, og fornuftige graveregler vil gjøre at det kan bygges ut høyhastighetsbredbånd til flere. God nettilgang er viktig for innbyggere og næringsliv i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i samme pressemelding.

Hele høringsteksten kan leses på regjeringens nettsider.