STILLER KRAV: Forbrukerombud Gry Nergård gir teleoperatørene store utfordringer når de skal markedsførre med riktig hastighet. (Foto: Forbrukerombudet)

Må opplyse om reell hastighet

Bredbåndoperatørene  må opplyse om den reelle hastigheten brukerne kan forvente, og hva som kan påvirke farten.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukerombudet orienterte denne uka hele bransjen om kravene for markedsføringen av hastighet. Som kjent er det ofte store forskjeller mellom teoretisk hastighet og reell oppnådd hastighet. Spesielt i mobilnett er det enorme forskjeller alt etter antall brukere og avstand til basestasjon (signalstyrke). I fastnett indikerer målingene til Nkom via Nettfart.no at reell hastighet liger 10-20 prosent under den markedsførte.  

En ekstra kompliserende faktor er at lokale trådløse nett (wifi) og brukerutstyret som pc-er også kan være en begrensende faktor. Hos undertegnede økte hastigheten med over 50 prosent da han fikk en ny og bedre wifi-ruter.

Da Nkoms leder  Torstein Olsen for en tid tilbake tok opp denne saken skapte det atskillig debatt i bransjen. Nettopp brukerutstyrets betydning ble da brukt som motargument fra bransjehold.

– Uoversiktlig marked

Denne uken informerte derfor Forbrukerombudet rundt 170 aktører om lovkravene som stilles til markedsføring av bredbånd.

– For gjennomsnittsforbrukeren kan bredbåndsmarkedet oppleves som vanskelig og uoversiktlig. Vi forutsetter at bransjen nå går gjennom markedsføringen sin, og kommuniserer tilbudene sine i overenstemmelse med loven på en sannferdig og tydelig måte fremover, sier forbrukerombud Gry Nergård.

- Reklamer for bredbåndspakker kan være forvirrende lesing. Tilbyderne har benyttet hastighetangivelser som «inntil» eller «opptil» en bestemt hastighet, teoretisk hastighet, intervall eller en fast hastighet. Dermed blir det vanskelig for forbrukerne å orientere seg og finne abonnement tilpasset eget behov, sier Nergård.

Krav om bestemte opplysninger

Forbrukerombudet krever at all markedsføring av bredbånd inneholder opplysninger om den reelle hastigheten forbrukerne kan forvente å få samt hvilke forhold som kan påvirke den opplevde hastigheten.

I kravene presiseres det hvilke konkrete opplysninger som må komme frem i markedsføringen og hvordan hastighet skal angis for å gi utrykk for den hastighets som leveres innen ulike teknologier; fiber og kabel, DSL-teknologi og mobilt bredbånd.

Les mer om teknologikravene i Krav til markedsføring av hastighet, som ble sendt til tilbyderne av Internett-aksess 26. januar 2015. 

– Positivt for forbrukerne og bransjen

Nergård mener de nye markedsføringskravene vil styrke forbrukerens stilling i markedet.

Og det kan nok trengs. I EPSIs kundetilfredshetsundersøkelser scorer teleoperatørene generelt lavt i forhold til mange andre tjenesteytende bransjer. Hastighetsreklamen er nok en del av forklaringen.

I lengre tid nå har vi for eksempel sett både Telenor og Netcom reklamere med 4G-hastighet. Hva det egentlig er vil trolig by operatørene på en utfordring.