SKATT: Hvorfor skal vi betale skatt for å formidle innhold fra film- og underholdningsbransjen, spør Tore Kristoffersen, prosjektdirektør i Lyse Fiberinvest. Foto: Dag-Rune Z. Vollen
SKATT: Hvorfor skal vi betale skatt for å formidle innhold fra film- og underholdningsbransjen, spør Tore Kristoffersen, prosjektdirektør i Lyse Fiberinvest. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

Nei til nye bredbåndsavgifter

DUBLIN: Bedre rammevilkår er alltid bransjeønsket. At filmbransjen vil skattlegge bredbånd blir møtt med oppgitt respons og hoderisting.

(DUBLIN:) - Det er vi som er «the good guys» som faktisk formidler film og annet innhold film- og underholdningsbransjen produserer. Hvorfor skal vi betale skatt for denne tjenesten vi gjør for dem, spurte Tore Kristoffersen, prosjektdirektør i Lyse Fiberinvest under telekom-konferansen Telecom World i Dublin.

Under paraplyen "fiberrik innovasjon" poengterte han at en av de store fordelene med den norske modellen for bredbåndssatsing er at den er så sterkt kundedrevet. Når deres kunder kan velge å grave egen kabelgrøft gjennom egen hage for å få fiber så motiverer det for mer bruk av tjenestene fiber gir mulighet for.

- Det er klart det er mulig å bestemme at alle i en region skal ha fiber rett hjem i offentlig regi, slik de gjør i Sveits. Men når nyttegraden er åtte prosent er det kanskje ikke den best motiverte metoden, framholdt han retorisk.

Også Ikt-Norges admministrerende direktør Heidi Arnesen Austlid mener at nye avgifter på digital infrastruktur hverken er hensiktsmessig eller i tråd med digitaliseringsånden, noe hun tok opp i sitt innlegg om tilstanden i det digitale Norge.

Hun understreker at mye er på riktig vei, men etterlyste satsing på kompetanse for å ta de digitale mulighetene i bruk.

- Omstilling og vekst krever at vi tar it i bruk i helse og omsorg og i tjenesteyting. Dette krever kompetanse. Vi må også starte med en digital satsing i skolen, og der er det å lære unger å kode et viktig element, sa Austlid.

Bredbånd og valgkamp

Rammevilkår for bredbånd og digitalisering som valgkamptema for høstens Stortingsvalg ble nevnt av flere innledere, og spesielt av ordfører Jon Rolf Næss i Bykle Kommune. Kommunen med 944 innbyggere har satset på bredbånd for å tekkes de nærmere 20.000 turistene og hyttebrukerne kommunen har gjennom året.

Bredbånd er helt avgjørende for distriktene.

Men han er også sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, og med den hatten på understreket han at sterke krefter i Arbeiderpartiet jobbet for at digitalisering og bredbånd skal bli valgkamptema til høsten.

- Bredbånd er helt avgjørende for distriktene. Dette kan gi bosetting og næringsliv som kan bremse sentraliseringstendensene, sa Næss blant annet.

Slaget om digitalisering inn på arbeidsprogrammet for neste stortingsperiode står på Aps landsmøte i neste måned.

Til Telecom Revy forklarte Næss mer om hva som kan hindre et «bredbåndsvalg» til høsten.

- Dersom det skjer noe stort og uventet, for eksempel en negativ tendens internasjonalt, så vil det ta all plass og oppmerksomhet. Men det er i alles interesse at vi diskuterer mulighetene bredbånd og digitalisering gir oss. Det er viktig for distriktene, for næringsliv og for offentlige tjenestetilbud.

Han la til at selv om dette kan engasjere yngre velgere til å delta, så er det viktigst at velgere i sin beste alder og eldre tar dette på alvor.

- Skal vi få gjennomført en digital satsing, så må godt voksne engasjeres. Det er tross alt vi som har de fleste maktposisjoner i samfunn og næringsliv nå, poengterte Næss med et smil.

Han og hans parti vil neppe ha arenaen aleine. Statssekretær Reynir Johannson fra Frp understreket i en kommentar at arbeidet de gjør for bredbånd og digitalisering i Samferdselsdepartementet skal fortsette.

- Vi skal bare vinne et valg først, var svaret han ga til ordstyrer for konferansen på spørsmål om hvor veien går videre for arbeidet i departmentet.