SMARTBY: Lyse bidrar til et smartere Stavanger. (Illustrasjonsfoto: Dundak/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5))

Lyse støtter smarte regioner

De neste åtte årene skal energi- og bredbåndskonsernet Lyse støtte Universitetet i Stavanger (UiS) med 30 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Midlene skal blant annet brukes til kompetanseutvikling innen området "smarte byer"

Smarte regioner

- Lyse har jo satset mye på smarte hjem. Kommer nå satsing på smarte byer i like stort omfang?

- Støtten til universitetet er jo del av en mer langsiktig tanke om å støtte utviklingen av universitetsmiljøet innen ikt generelt. Smarte byer er  ikke en enhetlig og veldefinert produktgruppe i helt samme grad som smarthusløsninger er, sier konserndirektør i Lyse Toril Nag, og fortsetter:

- Så - både smartgrid/smart energiforsyning og smarte hjem inkl energistyring er elementer som ofte nevnes i sammenheng med smarte byer/regioner. Disse områdene jobber vi innenfor per i dag. Det er en rekke andre områder innenfor Smarte Regioner som går på trafikkflyt o.a. Så det er et vidt begrep. Vi vant før jul (som du jo har skrevet om) EU-støtte innen Horizon 2020 programmet, til prosjektet Triangulum som er tilknyttet «smart cities and communities»….så det er et område vi jobber innenfor på mange felt, sier Nag.

- Midlene skal bidra til en langsiktig oppbygging av forskning på datateknologi, melder universitetet. Den skal legge til rette for å utdanne forskere som kan bidra til å etablere ny teknologisk virksomhet i Stavanger-regionen.

Avtalen skal legge til rette for it-satsing på to hovedområder:

  • Smarte byer, digitale tjenester og velferdsløsninger
  • Bærekraftig smart energi

Smarte byer handler om forskning og kompetanseheving for blant annet å utvikle smart infrastruktur for morgendagens byer.Smart energi går ut på å utvikle bærekraftige løsninger for energibruk og energieffektivitet.