GODT NETT: Det er marginale forskjeller i stabiliteten mellom de norske mobilleverandørene, hevder Simula. Illustrasjonsfoto: Sony
GODT NETT: Det er marginale forskjeller i stabiliteten mellom de norske mobilleverandørene, hevder Simula. Illustrasjonsfoto: Sony

Stabile mobilnett med svakheter i oppsett

Lite datatap, høy oppetid, få negative hendelser, men noe mangler i oppsettene av norske mobilnett, ifølge Simula.

For fjerde gang kommer Simula med en tilstandsrapport for norske mobilnett. Rapporten er basert på egne målinger fra et hundretalls målepunkt over store deler av Norge gjennom hele 2016.

Målet er å beskrive hvordan brukeren opplever stabilitet og yteevne i mobilnettene.

Det er jevnt over gode forhold: Oppetid har passert 99,99 prosent, det er nesten ikke datatap, store hendelser som forstyrrer mobiltjenestene er få og kortvarige og kapasiteten er god.

Oppetidstallet innebærer at sambandet i snitt faller ut mindre enn ni sekunder i døgnet.

– Nettsurfing og video over mobilnettet er knapt noe problem lenger, sier Ahmed Elmokashfi, ansvarlig for rapporten hos Simulas Center for Resilient Networks and Applications.

– En stor del av forbedringen er trolig knyttet til den økte utbredelsen av 4G, som gir bedre og mer stabile tjenester enn eldre generasjoner mobilnett, sier han.

Rapporten poengterer at denne teknologien først og fremst har effekt i at tjenestene som leveres er mer stabile og jevne. Nettsurfing og strømming blir ikke merkbart bedre for brukeren om kapasiteten øker forbi et nivå mellom 5 og 7 megabit per sekund.

– De høye maksimumshastighetene som ofte fremheves i markedsføringen har for mange en mer teoretisk interesse, sier Elmokashfi.

Det er marginale forskjeller i stabiliteten mellom de norske mobilleverandørene. Mellom Telenor og Telia måles hastigheten til å være om lag lik, med minst 20 megabit per sekund nedstrøms og 10 megabit per sekund oppstrøms. Hastighetene er også jevne hele døgnet gjennom

Det er i oppsett at Simula finner grunn til å kritisere tilstanden. For eksempel er det positivt at 4G blir kraftig forbedret i norske tog, men signalforsterkere i togsettene mangler og det gir dårligere kvalitet. Jevnt over vil brukerne om bord i norske tog oppleve hyppige skifter mellom 4G-nett og andre mobilteknologier. Dette vil ikke være en særlig positiv opplevelse.

Simula hevder også at Telia bør sette opp overgangen mellom 3G og 4G-nett på en måte som gir mindre pakketap enn det gjør i dag. På dette punktet får Telenor ros for å ha minimert pakketap gjennom bedre håndtering («handover») mellom 3G og 4G.

Telia får et annet sted i rapporten bifall for bruk av nettakselleratorer i nettverket, noen som gjør at Telia kan levere video med høyere bitrate enn konkurrentene i nett som ellers har samme hastighet.

Økonomiske bidragsytere til årets rapport er Samferdselsdepartementet, Norges Forskingsråd, Telia Norge og Ice Norge.