FIBERØKNING: Direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom kan fastslå at det blir stadig flere fiberabonnenter i Norge. (Foto: Gisle Orlund)

Broadnet bøtelagt (Oppdatert)

Nkom bøtelegger Broadnet med 11 millioner kroner

Publisert Sist oppdatert

I januar i fjor mottok Nkom varsel fra Broadnet om at det var oppdaget avvik fra selskapets sikkerhetsrutiner, der ansatte hos en underleverandør i India skal ha hatt mer omfattende tilganger til IKT-systemer enn forutsatt. På denne bakgrunn startet Nkom tilsynssak med Broadnet. Tilsynet avdekket mangler ved Broadnets sikkerhetsstyring.

- Saken er alvorlig og understreker viktigheten av god sikkerhetsstyring. Når man leverer kritisk infrastruktur, må man kjenne forpliktelsene og regelverket som gjelder, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom.

I februar 2018 varslet Nkom om at Broadnet ville bli ilagt et gebyr i størrelsesorden 14 millioner kroner. I den endelige utmålingen av overtredelsesgebyret, har Nkom tatt hensyn til at Broadnet i etterkant av tilsynet har lukket avvikene i tilsynet og hatt en gjennomgang av sikkerhetsarbeidet i organisasjonen, utover de påleggene Nkom har gitt. Broadnet har styrket sin sikkerhetsorganisasjon etter tilsynssaken.

Kommentar fra Broadnet

Vi har fra første dag vært tydelige på at vi har gjort feil, og tatt konsekvensen av dette ved å umiddelbart flytte driften hjem til Norge for å overta den i egen regi. Vi har hele veien også håndtert dette som en svært alvorlig sak. Hendelsen fikk ingen konsekvenser for våre kunder.  Selv om Nkom fremhever at Broadnet har lukket avvikene og styrket sikkerhetsorganisasjonen, og dermed kuttet gebyret, så er vi uenig i Nkoms beskrivelse og forståelse av faktiske forhold og konklusjonene som er trukket i granskingen. Broadnet har derfor tidligere påklaget Nkoms vedtak og vil også overveie å påklage overtredelsesgebyret.

 - Vi fulgte de råd vi fikk fra myndighetene, både gjennom skriftlig veiledning og tilbakemeldinger gjennom over 50 møter. Vi mener dermed at man for å regulere en bransje, må være tydeligere på hvilket regelverk som gjelder. Selv om beløpet er kuttet til 11 millioner er det uansett et høyt gebyr, og Broadnet reagerer på utmålingen da saken har ikke fått konsekvenser for sluttbrukerne, sier Torbjørn G. Krøvel Chief Operations Officer (COO) I Broadnet.