BEKYMRINGSVERDIG: Nesten halvparten av norske arbeidstakere har ikke fått opplæring i grunnleggende datasikkerhet på jobben, melder Janne Syversen i Buypass. (Foto: Buypass)

For dårlig kunnskap om datasikkerhet

Buypass med ny undersøkelse: Avdekker en farlig sikkerhetsrisiko i norsk arbeidsliv, hevder sikkerhetsselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Datamaskin og mobiltelefon er standard arbeidsverktøy for store deler av norsk næringsliv. Likevel skal det bare være 53 prosent av norske arbeidstakere som har fått opplæring i grunnleggende informasjonssikkerhet. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av YouGov for Buypass.

– Det er bekymringsverdig at 40 prosent av norske arbeidstakere oppgir at de ikke har fått grunnleggende opplæring i informasjonssikkerhet av egen arbeidsgiver. Når samtidig en tredjedel frykter for å bli frastjålet sin ID, viser dette at det er en stor risiko arbeidslivet må ta tak i. ID-tyveri rammer stadig flere og utføres av kriminelle for å begå straffbare handlinger, sier Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass. 

Hun mener at enkle forebyggende tiltak kan være med på å forhindre at uvedkommende får tilgang til kritiske systemer og sensitiv informasjon.

ID-tyveri

Å kjøpe varer og tjenester på nett har blitt stadig vanligere og trenden er økende, heter det i en melding fra Buypass.

I Norge har mer enn 150.000 nordmenn blitt utsatt for ID-tyveri. De ferske tallene fra Buypass viser at frykten er størst hos kvinner, der 35 prosent i stor eller svært stor grad er redde for dette.

– I undersøkelsen vår oppgir 33 prosent at de har lav tillit til norske nettbutikker. Fra tilsvarende undersøkelse i fjor, ser vi en markant økning av skepsis til netthandel generelt. Derfor er god sikkerhet viktig å fremheve for å ikke tape kampen om kundene, avslutter Syversen.