VARSEL: Det er viktig å varsle naboene før byggearbeid tar til. Nå har selskapene Ambita og Norconsult utviklet en heldigital løsning for nabovarsling i byggesøknadsprosessen. (Foto: Pixabay.com, CC0)

Heldigitalt nabovarsel

Automatisk og digitalt nabovarsel rett i meldingsboksen i Altinn er et viktig skritt på veien mot en heldigital byggesøknadsprosess. Det er nå realisert.

Publisert Sist oppdatert

Byggesaksbehandling er en komplisert prosess som tradisjonelt har vært manuell, både for utbyggere og myndigheter. Dette er mange som jobber med å digitalisere.

Blant disse er selskapene Ambita og Norconsult Informasjonssystemer (Nois), som jobber med å forenkle byggesøknadsprosessen, ved å få saksgangen fra planlegging til ferdig godkjent søknad helt digital.

Nå opplyser selskapene at de har fått på plass en heldigital nabovarsling, som er en viktig og sentral del av søknadsprosessen.

Varsel via Altinn

Tradisjonelt har nabovarsling vært en manuell prosess, der det er byggesøkeren selv som må finne ut hvem som eier de nærliggende eiendommene til der det skal bygges, for deretter sende ut riktig informasjon om byggeprosjektet til hver enkelt berørt nabo. Det er dette partnerne nå har automatisert.

– Prosjektet er nå i en fase hvor vi sender reelle nabovarslinger til de aktuelle mottakerne, forklarer Dag Øyvind Lien, kundeansvarlig i Ambita, i en pressemelding.

– Det er flere aktører som skal levere digital nabovarsling i dette markedet, og det er veldig spennende å få være den første i bransjen som har lykkes med å sende et reelt nabovarsel fra en søker og til mottakers Altinn innboks, legger han til.

Bredt samarbeid

Akkurat nå er altså prosjektet i en pilotfase med utvalgte aktører fra byggebransjen som deltar i testingen.

– Vi ruller ut løsningen gradvis mot stadig flere brukere. Selskapene som er med i tidlig fase vil være med å påvirke den løpende utviklingen av tjenesten, sier Dag Øyvind Lien. Han påpeker at det tette samarbeidet med markedet er en viktig pilar i utviklingsarbeidet.

Den grunnleggende funksjonen som hele dette arbeidet hviler på, er tjenesteplattformen Fellestjenester Bygg som er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Både Ambita og Nois er blant de som har fått konsesjon til å utvikle tjenester på denne plattformen.

Om denne tjenesten skriver selskapene at «plattformen er et fremdragende eksempel på godt samarbeid mellom offentlig og privat. DiBK har en klar visjon om å være en driver for digitalisering og å jobbe smartere i Bygg- og Anleggsbransjen».