NYTT KONTOR: Med reetablering av kontor i Trondheim skal Capgemini støtte opp under en satsing nordover. Fra venstre Edgar Holm, Asle Kambuås, Vegar Hoff Walmsness og Ove Stokke.(Foto: Capgemini)

Capgemini med nytt kontor i Trondheim

Som en konsekvens av at selskapet ønsker å utvide sin virksomhet nordover ønsker de også en sterkere tilstedeværelse i området og en nærhet til kundene.

Publisert Sist oppdatert

Capgemini hadde tidligere et kontor i Trondheim, men selskapet solgte dette til Bouvet i 2014. I de siste par årene har behovet for et fotfeste i Nord vokst, og derfor etablerer nå Capgemini et nytt kontor i Trondheim.

Med Asle Kambuås i spissen, skal Capgemini nå bygge opp et sterkt miljø i Trondheim. Med seg på laget har han Vegard Hoff Walmsness, Edgar Holm og Ove Stokke. Flere nye kolleger er også på vei inn i selskapet. De ansatte ved Trondheimskontoret har et godt fotfeste i regionen innen Microsoft skytjenester.

– Vi ser allerede nå at både etterspørselen og leveransene her i Trondheim er fokusert mot Microsoft Cloud. Innen dette etter hvert store fagfeltet, dekker vi et stort nedslagsfelt. Fra rådgiving og analyse, til migrering og forbedring. Spesielt ser vi en framvekst av caser relatert til forbedring og adopsjon av skytjenester, sier Asle Kambuås, Capgeminis nye Trondheim-sjef

– Ambisjonene i Trondheim er store. I løpet av en tre-års periode ønsker vi å være et av de største konsulenthusene innen teknologi i regionen. Dette skal vi klare gjennom først å etablere oss som et selskap de beste i regionen ønsker å jobbe i. Vi skal bruke Capgeminis eksisterende rammeverk og tilstedeværelse mot universitetene, til å tiltrekke oss morgendagens ledestjerner. Vi skal bli den naturlige samarbeidspartner for alle i regionen som ønsker å transformere og utvikle sin virksomhet gjennom teknologi. Fra forretningsmodeller gjennom AI og maskin læring, til kosteffektivisering gjennom mer effektiv bruk av skytjenester, sier Kambuås