RAPPORT: En ny rapport viser hvordan it og HR jobber sammen. Foto: Skjermdump fra rapporten
RAPPORT: En ny rapport viser hvordan it og HR jobber sammen. Foto: Skjermdump fra rapporten

HR-avdelingen må nærmere it-avdelingen

Båndene mellom HR og it er sterke, men kan forbedres, sier ny rapport.

Publisert Sist oppdatert

Programvare-selskapet CatalystOne og Microsoft har gjennomført en studie for å undersøke forholdet mellom it og HR ute hos bedriftene. Undersøkelsen er gjort via 100 intervjuer i både Norge, Sverige og Danmark og viser forskjeller i nabolandene.

I Danmark var GDPR en av topp-prioriteringene, mens det i Sverige var viktigere med gode systemer for on-boarding. Norge rangerer systemintegrasjon høyest, sammen med datasikkerhet og personvern.

Sikkerheten

Christian Holte, sikkerhetssjef hos CatalystOne med ansvar for support og operations, sier en av risikoene innen sikkerhet ligger i on- og offboardingsystemerne.

Rapporten viser at det er behov for mye bedre prosesser for on- og offboarding fra et it-perspektiv, og at mange organisasjoner har innsett den store sikkerhetsrisikoen forbundet med å ikke ha kontroll på dette. Hvis en medarbeider slutter eller endrer rolle, men systemtilganger ikke endres tilsvarende, kan det gi alvorlige sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser. Det er betryggende å se at dette står høyt på agendaen til skandinaviske IT-ledere, sier Holte.

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen, sier et sterkere forhold mellom it og HR kan hjelpe å sikre prosesser og samtidig få en smidigere arbeidsflyt.

Vi er veldig glade for å kunne samarbeide med CatalystOne Solutions om denne rapporten. Microsoft har stor tro på en kultur der vi utvikler oss fra å jobbe i silo til mer åpent samarbeid på tvers av avdelinger. Rapporten er et godt eksempel på nettopp dette, der et digitalt tankesett og et sterkt forhold mellom HR og IT kan skape en mer smidig og sikker måte å jobbe på

Skyen krever sitt

Rapporten viser også relativt lavt nivå på it-avdelingens involvering i innkjøp og vedlikehold av HR-systemer., selv om Danmark er klart bedre enn Norge og Sverige på dette punktet. Rapporten utdyper at det er sannsynlig at det fordi Saas-løsninger innen HR og systemer i skyen krever mindre eierskap fra it-siden.

69 prosent av de spurte sier de har god eller meget god it-støtte for HR-systemene, men det er store forskjeller i hvordan HR-data håndteres. En av tre it-avdelinger i Danmark sier de har all masterdata for HR i selve HR-systemet, mens data virker å være mindre sentralisert i Norge og Sverige.

Med så mange som jobber eksternt i dag, og med mange organisasjoner som opplever omfattende endringer i arbeidsstyrken, trenger ledere pålitelig data og oversikt over bl.a. medarbeiderdata, organisasjonsstruktur, fravær og kompetanse. Her må IT og HR i fellesskap finne gode, langsiktige løsninger, sier Avtar S. Jasser, administrerende direktør i  Catalyst One.

Strategien

En klar it-strategi for HR er mest normal i Norge, der 60 prosent sier de har en klar ide om forholdet mellom it og HR. I sverige er det tilsvarende tallet på 40 prosent. Samtidig rapporterer over 60 prosent av selskapene i undersøkelsen at it-avdelingen samarbeider tett med HR.

Rapporten er tilgjengelig her.