ANGREP: Øyeblikksbilde fra Check Points nettsted som viser angrep som pågår i øyeblikket. (Ill.: Check Point)
ANGREP: Øyeblikksbilde fra Check Points nettsted som viser angrep som pågår i øyeblikket. (Ill.: Check Point)

Norge blant de mest it-sikre

Norge nesten nederst på listen over landene som er mest utsatt for nettangrep.

Norge, Sverige og Danmark er blant landene i verden som er minst utsatt for nettangrep. For alle de tre landene opererer man med en måleindeks på 1,1 på en skala fra 1 til 100 for det som kalles normaliserte gjennomsnittstall for antall hendelser per datamaskin.

På 126. plass

Dette innebærer at Norge er på 126. plass på en liste over i alt 133 land som er undersøkt av sikkerhetsselskapet Check Point.

Check Point har nå offentliggjort sine tall fra oktober over de skadevarene som forekom hyppigst i den måneden, samt oversikt over hvilke land som er mest angrepet.

Ifølge listen er man mest utsatt for nettangrep hvis man befinner seg i Tanzania i Øst-Afrika. Med en score på 100 er det vel neppe mulig å havne i en mer utsatt posisjon enn i Tanzania.

På de neste plassene kommer Jordan, den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia og Malawi.

I motsatt ende av listen ligger altså de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark, mens vår nordiske nabo Finland gjør det ett tiendedels poeng dårligere og derfor ligger noen få plasser lenger opp på listen, på 122. plass.

USA befinner seg på 111. plass. Dårligst – det vil si høyest opp på listen – blant de vest-europeiske land er Luxemburg på en tiendeplass.

Conficker mest utbredt

Basert på trusseletterretning hentet fra selskapets Threatcloud World Cyber Threat Map fastlår Check Point at Conficker var den mest utbredte skadevaren i den verdensomspennende undersøkelsen i oktober.

Conficker sto for 20 prosent av alle gjenkjente angrep. Dette er riktignok en nedgang fra måneden før, men Conficker setter det angrepne systemets sikkerhetstjenester ut av spill og gjør maskiner enda mer utsatt for andre typer virus, ifølge Check Point.

På de to neste plassene kom Sality og Cutwai. I alt identifiserte undersøkelsen over 1.500 skadevarer i løpet av oktober.

De tre mest dominerende skadevarefamiliene på mobile plattformer var trojaneren Ztorg, klikksvindleren Xynyin og datasamleren Plankton. Alle var rettet mot Android, ifølge Check Point.