Nesten en million strømmålere går til skyen

Validér samler inn og videresender data fra 820.000 strømmålere på vegne av 23 nettselskaper.

Selskapet ble etablert i forlengelsen av nettselskapenes beslutning om felles anskaffelse og drift av AMS (automatiske strømmålere) i 2013.

Da Validér skulle modernisere sin plattform, valgte de Oracle Cloud fremfor egen infrastruktur. Nødvendig infrastruktur ble kjøpt inn i 2014 og videre i 2016 i takt med AMS-utrullingen.

Nå nærmer dette utstyret seg «end of life». Vinteren 2020 sto Validér overfor valget mellom å fornye og øke kapasiteten på egen infrastruktur eller gå for en skyplattform.

Opp i skyen

– Med rask vekst og ambisjoner om videre vekst, har vi bruk for en plattform som kan vokse med oss. Sammen med Sysco ble det høsten 2019 gjennomført en mulighetsstudie som konkluderte med å flytte løsningen til Oracle Cloud. Dette sikrer oss tilgang til nyeste teknologi, ønsket skalerbarhet og fleksibilitet for fremtiden, sier Thomas Thiis, daglig leder i Validér.

Validér er i full gang med å flytte dagens løsning fra egne servere over til Oracle Cloud, i samarbeid med Sysco.

Samler inn mye data

Måleverdier fra strømmålerne samles inn og sendes til Elhub, den nasjonale datahuben som håndterer alle måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet.

I tillegg samler Validér inn alarmer, hendelser og data knyttet til spenningskvalitet og jordfeil, og tilbyr verktøy og tjenester som bidrar til en effektiv utnyttelse av sanntidsdata i nettdriften og kontinuerlig overvåkning av måleparken og dataflyten mellom aktørene. Tjenestene er forretnings- og samfunnskritiske oppgaver og krever at it-systemene fungerer til enhver tid.

– I tillegg til skalerbarhet og fleksibilitet, får vi reduserte kostnader. Samtidig gjør skyløsningen oss enda bedre i stand til å identifisere hvilke tjenester som genererer hvilke kostnader. Dermed blir det enklere å prioritere nødvendige tiltak og prise de forskjellige tjenestene riktig overfor nettselskapene, sier Thiis.

Samfunnskritisk sky

Frank Vikingstad er blant dem som har deltatt i prosjektet fra Sysco. Han forteller at det har vært et krevende og lærerikt prosjekt.

– Hele tiden skjer det store endringer og forbedringer med skyplattformen. Oracle og alle andre store teknologileverandører tenker i dag «skyen først» og lanserer nye tjenester først i skyen og det er ikke sikkert at de lenger kommer til gamle on-prem-systemer. Med Validér-prosjektet ser vi at Oracle Cloud også fungerer for samfunnskritiske tjenester som skal fungere døgnet rundt, hele året, sier Vikingstad, som er ansvarlig for Oracle-samarbeidet i Norden.