STANDARDISERING OG CONTAINER I SKYEN: Cloud Computing er big business, men det er områder som fortsatt har stort behov for standardisering og referansearkitektur. (Illustrasjonsfoto: Istock)

Linux Foundation får sky-gruppe

Selskaper som Google, IBM, Intel, Cisco, Red Hat og Vmware skal definere standarder for infrastruktur som skal betjene moderne applikasjoner.

Hele 19 selskaper har opprettet en egen gruppe under organisasjonen Linux Foundation. Den nye gruppen, Cloud Native Computing Foundation (CNCF ) inkluderer selskaper som Google, IBM, Intel, Red Hat, Cisco, Box, Vmware, Docker, Weaveworks, Meosphere og Cycle Computing.

Målet er å utvikle referansearkitektur og retningslinjer for infrastruktur som skal levere sky-applikasjoner. Blant annet skal CNCF fremmes den åpne containerløsningen Kubernetes fra Google.

Behov for standardisering

Selskaper som driver i dette segmentet, men som ikke deltar i gruppen er Amazon Web Services (AWS), EMC og Microsoft. Årsaken er at disse aktørene allerede har en referansearkitektur på plass, med egen teknologi. Både AWS og Microsoft støtter fortsatt arbeidet med å standardisere hva som definerer en container, men de er ikke like ivrige etter å støtte hovedkonkurrent Googles Kubernetes.

De fleste medlemmene i CNCF er da også uavhengige av spesifikk infrastruktur, og er mest interessert i å fremme native skyapplikasjoner uten å være spesielt opptatt av hva som ligger i bunnen. For andre aktører er dette derimot et viktig poeng.

Eksempelvis AWS, EMC og Microsoft, som på sin side er medlemmer i Open Container Initiative (OCI), som ledes av CNCF-medlem Docker. OCI ble annonsert for knapt en måned siden, og har som formål nettopp å standardisere teknologien i containere - som format og runtime, skriver Computerworlds søsterpublikasjon Network World.

Noen selskaper finner seg da også med en fot i begge organisasjonene. Det er ti som deltar i både CNCF og OCI - Cisco, Docker, Goldman Sachs, Intel, Red Hat og Vmware - som er ute etter å støtte så mange åpne alternativer som mulig.