KI: – Hypen rundt kunstig intelligens er endelig på vei over i praktisk anvendelse, sier administrerende direktør i IT-selskapet Computas, Trond Eilertsen .
KI: – Hypen rundt kunstig intelligens er endelig på vei over i praktisk anvendelse, sier administrerende direktør i IT-selskapet Computas, Trond Eilertsen .

Hver fjerde bedrift vil bruke kunstig intelligens

Men bare 1 av 10 kjenner til den nasjonale strategien.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsen, gjennomført av Norstat på vegne av Computas, viser at hver tredje bedrift mener at KI er viktig å ta i bruk, og at hver fjerde har bestemte planer om å ta teknologien i bruk.

– Hypen rundt kunstig intelligens er endelig på vei over i praktisk anvendelse, sier administrerende hos Computas, Trond Eilertsen. Det ser ut til at flere har fått øynene opp for hvilken verdi praktisk anvendelse av kunstig intelligens kan gi. Norge har gode forutsetninger for å lykkes med kunstig intelligens, og norske bedrifter har et fortrinn med en moden infrastruktur for digitalisering. Jeg tror den generelle holdningsendringen til digitalisering vi har sett de siste månedene, er mye av forklaringen på at vi nå går fra hype til faktisk utnyttelse.  

Covid-19 nevnes i rapporten som en katalysator til digitalisering, der hver fjerde bedrift svarer at automatisering av forskjellige oppgaver har fått en høyere prioritet siden koronavirusets utbrudd.

– Mange virksomheter er under press som følge av endringer pandemien har ført med seg - både finansielt og i forventninger fra markedet. Bruk av KI kan bidra til å forbedre tjenester, effektivisere drift eller gi oss nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, sier Eilertsen.

Vil ta KI i bruk, kjenner ikke den nasjonale strategien

Noen måneder før korona-utbruddet kom regjeringen på banen med en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Strategien fungerer som et rammeverk for private og offentlige virksomheter som vil bruke KI, og tar blant annet for seg de etiske aspektene. Undersøkelsen viser derimot at så mange som ni av ti bedriftsledere ikke kjenner til innholdet i strategien.

– Det er positivt at regjeringen legger til rette for rammer som ser både på mulighetene og utfordringene KI bringer med seg. Når det nå er flere som ønsker å ta i bruk kunstig intelligens håper jeg flere vil ta seg tiden til å sette seg inn i strategien og kanskje spesielt de etiske aspektene selv om man ikke er en offentlig aktør, sier Eilertsen.

Morten Forfang er fagdirektør i Computas, og har de siste årene jobbet med en rekke bedrifter som har eksperimentert med KI. Flere har kommet godt i gang med sin bruk av KI, men han har erfart at utfordringene ofte dukker opp når det skal settes i produksjon.

– Når man skal benytte seg av maskinlæring er det ofte behov for store mengder data. En typisk hindring vi erfarer er mangel på godt datagrunnlag, og det er nok mange som undervurderer forarbeidet som må være på plass. Det kreves erfaring i å kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre data for KI samtidig som alt det som har virket før skal fungere, sier Forfang.