CYBER: I følge Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet, trenger finansnæringen en økt satsning på de ansattes cyber-kompetanse. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Finansforbundet: må satse på cyberkompetanse

Etter sitt landsmøte uttaler Finansforbundet at de ønsker et større fokus på digital sårbarhet.

Publisert Sist oppdatert

De ansatte i finansnæringen spiller en vesentlig rolle når det gjelder å motvirke digital sårbarhet i finansmarkedet, samt å sikre en robust og effektiv finansiell infrastruktur. Dette var tema på Finansforbundets landsmøte denne uken.

– Det er behov for ytterligere satsning på å heve finansansattes kompetanse på cybersikkerhet og å øke fokuset på hvordan teknologisk utvikling påvirker næringens beredskapsarbeid, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en pressemelding. Hun fortsetter:

– Dette vil kreve økte bevilgninger fra både statlige aktører og finansnæringen generelt.

For å sikre en robust finansiell infrastruktur, som kan håndtere et geopolitisk trusselbilde i stadig endring, er det viktig å heve IKT-kompetansen blant de ansatte.

Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet

Høy innovasjonstakt

Bruk av API-er, skytjenester og KI har økt, noe som bidrar til høy innovasjonstakt i næringen. Samtidig har nye reguleringskrav bidratt til nye løsninger og mer konkurranse. Denne økende graden av digitalisering medfører også at flere bedrifter i stadig større grad velger å outsource deler av sine digitale verdikjeder.

Lange digitale verdikjeder, ofte utenfor landets grenser, medfører økt kompleksitet og dermed også større sårbarhet.

– For å sikre en robust finansiell infrastruktur, som kan håndtere et geopolitisk trusselbilde i stadig endring, er det viktig å heve IKT-kompetansen blant de ansatte, sier Mathisen.

Ønsker samarbeid

Finanstilsynet anser de mest sentrale truslene i finanssektorens bruk av it for å være sårbarheter i bedriftenes forsvarsverk mot digital kriminalitet og it-drift, i tillegg til risikoen for informasjonslekkasje.

Derfor ønsker de samarbeid på tvers av finansnæringen og offentlige etater, noe de sier er avgjørende for å lykkes med et helhetlig og effektivt beredskapsapparat i Norge. Her er blant annet samarbeidet mellom Finanstilsynet og NFCERT som sektorvis responsmiljø for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser et godt eksempel.

I internasjonale sammenligninger scorer Norge svært høyt på bruken av digitale finansielle tjenester. Tekniske løsninger utviklet av og for norsk finansnæring har i tillegg bidratt til å muliggjøre flere offentlige tjenester. Dette gjør at finansnæringens infrastruktur har en sårbarhet også utover egen næring.