DELING: Digitaliseringsministeren setter i gang arbeidet med å lage den første stortingsmeldingen som skal drøfte ulike sider av den datadrevne økonomien. Her vil det bli vurdert hvordan man kan dele mer data innad i næringslivet, mellom næringsliv og offentlig sektor og innad i offentlig sektor. (Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet)

Lager stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon

... med egen ekspertgruppe for innspill knyttet til deling av data.

Publisert Sist oppdatert

– Hver uke blir det produsert mer data enn det som ble produsert i løpet av hele det forrige årtusenet. Disse dataene kan danne grunnlaget for bedre og mer effektive offentlige tjenester, mer verdiskaping og flere arbeidsplasser.

Det sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Astrup forteller videre at hvis vi forvalter dataene riktig, så kan datadrevet innovasjon bli en av de viktigste driverne for økonomisk vekst, og at det derfor skal lages en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon.

Oppnå mer

EU viser til at verdien av data kan mer enn dobles på få år – fra 285 milliarder euro i 2015 til 739 milliarder i 2020.

– Vi må ruste Norge slik at vi kan høste vår del av disse verdiene. Jeg tror en viktig forutsetning er at både offentlig sektor og næringslivet deler mer data enn i dag. Både stordataanalyser, maskinlæring og kunstig intelligens er avhengig av data, og i kombinasjon med 5G og tingenes internett, kan vi oppnå mye, sier Astrup.

Som en del av arbeidet skal det settes ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å komme med innspill knyttet til deling av data. I tillegg har regjeringen i statsbudsjettet for 2020 foreslått å etablere et nasjonalt ressurssenter for deling av data.

– Debatten om eierskap, forvaltning og deling av data er vanskelig. Det finnes mange ulike typer data, mange forskjellige bransjer og mange viktige hensyn. Det er for eksempel forskjell på pasientjournalen vår og værdata. Og det er forskjell på om dataene bidrar til verdiskaping her hjemme, eller om de går rett i lommen på Google. Det er ikke nødvendigvis ett svar på disse problemstillingene. Derfor ønsker jeg å løfte debatten inn i en egen stortingsmelding, og jeg gleder meg til å få innspill, sier Astrup i meldingen.