FEILKILDE: Stress og krav om «multitasking» gjør at it-folk gjør feil som forårsaker datatap, viser en tysk undersøkelse. (Foto: Istockphoto)

Stress fører til datatap

Tysk undesøkelse viser at stress i it-driftsavdelingen fører til feil som leder til datatap. Nå gjør Dataforeningen tilsvarende undersøkelse her hjemme, del dine erfaringer!

Publisert Sist oppdatert

I lang tid har datafolk og -avdelinger vært nødt til å gjøre mer med mindre ressurser. I mange tilfeller har det vært mulig, på grunn av bedre systemer og løsninger, men dette prestasjonspresset har også en pris i form av datatap, viser en tysk undersøkelse.

Nå skal Dataforeningen og Ibas Ontrack gjennomføre en tilsvarende undersøkelse her til lands, og ber om at norske it-folk bidrar.

84 prosent har gjort feil

Den tyske undersøkelsen ble gjort av Ibas Ontrack, der tyske it-ansatte ble spurt om arbeidssituasjonen på sine arbeidsplasser. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at majoriteten av de spurte har gjort feil som fører til datatap, dette svarte hele 84 prosent bekreftende på. 56 prosent tilskrev stress og press for å løse flere oppgaver samtidig som viktigste årsak til av feilene ble gjort.

Samtidig svarte 77 prosent av de spurte at de følte seg overarbeidet, og hele 89 prosent svarte at de jobber overtid. Av andre årsaker til at feil ble gjort, viser 39 prosent av svarene dårlig kommunikasjon, 31 prosent manglende ekspertise på komplekse systemer og 30 prosent viste til uoppmerksomhet og andre menneskelige feil. Bare 20 prosent knyttet feilene til teknisk svikt.

Fryktkultur

Et annet element i undersøkelsen fra Tyskland viser at 20 prosent av de spurte heller prøvde å fikse feilen fremfor å rapportere den. Dette gjør de i det stille, fordi de frykter for konsekvensene. Av de spurte svarte 17 prosent at sjefen helst ikke vil høre om feil som skjer.

Når datatap skjer greier nesten 70 prosent å fikse det selv enten med en restart av systemet eller med «gjør-det-selv»-verktøy. 15 prosent måtte kontakte en ekstern partner for å få hjelp til å rekonstruere data. I 3 prosent av tilfellene var data tapt for alltid. 

For å delta i den norske undersøkelsen «Temperaturmåling i it-avdelingen», så finner du spørsmålsskjemaet her.