ÅPNING: Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara klippet snoren, for anledningen en Ethernet-kabel, da det nye nasjonale cybersikkerhetssenteret NC3 hos Kripos åpnet. (Foto: Kripos)
ÅPNING: Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara klippet snoren, for anledningen en Ethernet-kabel, da det nye nasjonale cybersikkerhetssenteret NC3 hos Kripos åpnet. (Foto: Kripos)

Nasjonalt cyberkrimsenter har åpnet

Politiets senter for bekjempelse av datakriminalitet, Nasjonalt cyberkrimsenter, åpnet nylig. Det skal bli en spydspiss for politiet inn i det digitale rom.

Publisert Sist oppdatert

Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) er en ny avdeling på Kripos, som er en del av regjeringens nye nasjonale strategi for digital sikkerhet. Denne avdelingen skal bli politiets spydspiss for politiet i bekjempelsen av kriminalitet og trusler i det digitale rom.

Fredag 25. januar foretok justisministeren den offisielle åpningen av senteret, som ifølge Kripos har vært etterspurt i flere år fra både politisk hold, samfunnet for øvrig og politiet selv.

200 ansatte

På tidspunktet for åpningen var det allerede 80 ansatte ved NC3. Dette er i stor grad de som har jobbet med datakriminalitet ved Kripos fra før, som er reorganisert inn i den nye avdelingen.

I tillegg til disse har Kripos ambisjoner om å rekruttere ytterligere 120 personer i løpet av de neste tre årene. Disse skal bemanne strukturen som har blitt satt opp ved NC3:

* Seksjon for elektroniske spor

* Seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte

* Seksjon for bekjempelse av internettrelaterte overgrep

* Seksjon for datakriminalitet

Ressurssenter

Kripos ble etablert i 1959, og har dermed 60-årsjubileum i år. I hele denne tiden har en av kjerneoppgavene til organisasjonen vært å bistå landets politidistrikter, i tillegg til å være et sentralt nasjonalt kompetansesenter for politiet. Slik skal også NC3 fungere.

NC3 skal både være en avdeling som jobber selvstendig med saker innenfor sitt område, i tillegg til å være et ressurssenter for hele det norske politiet. Derfor skal et sterkt fagmiljø bygges opp ved senteret, for at det skal kunne sikre og utnytte digitale spor og bevis, og bli en drivkraft for å utvikle disse evnene i hele politiet.

– Internett, nye tjenester og bruk av teknologi senker terskelen for å utøve kriminalitet. Men teknologien gir også politiet nye muligheter til å forebygge og etterforske straffbare handlinger. Jeg ser fram til at NC3 blir et ressurssenter for politiet, men også for oss politikere og samfunnet ellers, sa Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara da han åpnet den nye avdelingen ved Kripos, skriver Kripos i en pressemelding.

Trygghet i det digitale rom

Samarbeid er en viktig grunnstein for den nye avdelingen. For å lykkes med sitt oppdrag må NC3 samarbeide tett med andre samfunnsaktører både i Norge og internasjonalt, skriver Kripos.

– Undersøkelser viser at innbyggerne føler seg mindre trygge i det digitale rom enn i den fysiske verden. Vi har tro på at NC3 skal bidra til å øke folks trygghet, sikre og spisse kompetansen her på Kripos, og spre kunnskapen ut til politidistriktene, sier konstituert politidirektør Håkon Skulstad i pressemeldingen.

Siden internett både er et verktøy for å begå kriminalitet og et åsted for kriminalitet, må politiet være på plass og kompetente til å sikre bevis og spor.

– NC3 vil ikke alene kunne svare opp de utfordringene politiet ser i det digitale rom. Kompetansen i distriktene må opp, og det må investeres i teknologi og andre ressurser, avslutter Kripos-sjef Ketil Haukaas i pressemeldingen.