AGGRESIV EKSPANSJON: Gisle Eckhoff, administrerende direktør i Digiplex, ekspanderer nå aggressivt ved å bygge opp to nye datasentre på en gang. Investeringen blir på 600 millioner kroner. (Foto: Digiplex pressefoto)
AGGRESIV EKSPANSJON: Gisle Eckhoff, administrerende direktør i Digiplex, ekspanderer nå aggressivt ved å bygge opp to nye datasentre på en gang. Investeringen blir på 600 millioner kroner. (Foto: Digiplex pressefoto)

Vet du hvor dataene dine er?

60 prosent av nordiske beslutningstakere vet ikke hvor, ikke en gang i hvilket land, virksomhetens data er lagret. Her er fem spørsmål alle ledere burde kunne svare på.

Publisert Sist oppdatert

De aller fleste virksomheter driver i dag med digitalisering i en eller annen form. Ifølge tall fra analyseselskapet IDC er 65 prosent av europeiske toppledere under press for å levere en vellykket transformasjonsstrategi for å digitale virksomheter. Ifølge datasenterleverandøren Digiplex’ rapport «Nordic data center trends 2018» sier 74 prosent av beslutningstakerne i Norden at å transformere virksomheten til å bli en digital virksomhet er avgjørende for å overleve i markedet.

Samtidig viser IDC-tall at 55 prosent av europeiske virksomheter sitter fast i digital dagligbruk uten å klare å løfte seg høyere, til et nivå der de er virkelig digitale.

Det neste steget

I en ny rapport, ført i pennen av analytikerne hos IDC i samarbeid med Digiplex, peker forfatterne på fem sentrale spørsmål virksomhetens toppledelse og styre trenger å kunne besvare for å ta de neste steget på digitaliseringsstigen. Spørsmålene er forankret i erkjennelsen av at virksomhetens data er en sentral ressurs som det er avgjørende viktig at virksomheten har kontroll på.

I rapporten diskuterer forfatterne følgende fem spørsmål:

Hvor er våre data lagret?Hvordan er våre data beskyttet?Hva er våre digitale miljøfotavtrykk?Hva er historikken for nedetid og ventetid i våre dataleveranser?Oppskalerer vi digital endring og innovasjon, eller bruker vi pengene på egne datasentre og egen infrastruktur?Rapporten er naturligvis publisert for at Digiplex skal få flere datasenterkunder, men ikke desto mindre er momentene de drar fram relevante, og noe som det er klokt av beslutningstakerne å ha tenkt gjennom.

Hele rapporten finnes for fri nedlasting her (krever registrering).