SUPERRASK TILGANG: Digiplex koples rett inn i Telia Carrier og deres superraske kjernenett for hele verden. Foto: Pressefoto Digiplex.

Digiplex skal varme opp 10.000 leiligheter

Digiplex skal koble spillvarmen fra sitt datasenter i Stockholm sammen med fjernvarmeanlegget for ti tusen leiligheter.

Publisert Sist oppdatert

Digiplex har signert en omfattende avtale med Stockholm Exergi (tidligere Forum Värme) om gjenbruk av spillvarme. Dette er ifølge en pressemelding fra Digiplex den første i verden i sitt slag, der et eksisterende datasenter omstilles for å gjenvinne spillvarmen fra anleggets luft-til-luft kjøleanlegg for bruk i byens fjernvarmeanlegg.

Digiplex mener dette må til for at en progressiv datasenterindustri skal klare å redusere sitt karbonavtrykk. I dag er verdens datasentre ansvarlige for to prosent av verdens årlige CO2-utslipp og for tre prosent av verdens energikonsum.

Nettbruk er negativt for miljøet

Digiplex påpeker at vår daglige nettbruk har en negativ konsekvens for miljøet.

­– Hver gang vi er på nettet, strømmer en tv-serie eller bruker en skytjeneste, så starter en prosess i et datasenter. Vi som individer bidrar negativt til klimaendringene hvis denne prosessen settes i gang i et datasenter som går på ikke-fornybar energi og i tillegg slipper spillvarmen ut i atmosfæren. Hos Digiplex er vi veldig stolte av å ta en lederrolle i datasenterindustien på klimafronten ved å bruke spillvarmen fra datasenteret vårt i Stockholm til å varme tusenvis av husstander. Digitalisering må utgjøre et skritt i riktig retning mot en grønnere verden, og dette samarbeidet med Stockholm Exergi er et stort skritt i den retningen. Når disse husstandene surfer på nettet vil de fra nå av indirekte bidra til oppvarmingen av sine egne hjem, sier administrerende direktør i DigiPlex, Gisle M. Eckhoff, i pressemeldingen.

Stockholm er velegnet

Partnerne opplyser at nitti prosent av alle bygninger i Stockholm er koblet til fjernvarmenettet. Dermed er den svenske hovedstaden en av få byer i verden der varmegjenbruk fra datasentre i stor skala er mulig.

– Avtalen med Digiplex er en bekreftelse på det gode arbeidet vi gjør for å gjenvinne spillvarme. Partnerskapet med Digiplex viser at varmegjenvinning til fjernvarmesystemet er kompatibel også med indirekte luftkjøligteknologi. Avtalen representerer et viktig middel for å nå målet om å bruke spillvarmen fra datasentre for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Vi ønsker å gjøre Stockholm fritt for fossilt brennstoff, og et av målene er at ti prosent av Stockholms varmebehov skal dekkes av gjenvunnet spillvarme fra datasentre, sier administrerende direktør hos Stockholm Exergi, Anders Egelrud i pressemeldingen.

Fossilfri by i 2040

Denne avtalen spiller godt inn i Stockholm bys ambisjoner for miljøvennlig drift ved hjelp av smartere bruk av miljøvennlig teknologi.

– Stockholm har et mål om å bli fri fra fossilt brennstoff innen 2040. Ved å utnytte smarte tekniske løsninger for å få mest mulig synergi mellom gjenvunnet spillvarme fra datasentre og byens varmebehov, tar vi et stort skritt i riktig retning. Jeg er bestemt på å gjøre Stockholm til et knutepunkt for bærekraftige datasentere, sier ordfører i Stockholm, Karin Wanngård i pressemeldingen.