GDPR-BOT: H&M får den fjerde største boten for brudd på gdpr-loven.
GDPR-BOT: H&M får den fjerde største boten for brudd på gdpr-loven.

Det danske Datatilsynet mottar rekordmange GDPR-varsler

Er oppe i 580-varsler i måneden.

Publisert Sist oppdatert

Antallet GDPR-varsler til det danske Datailsynet fortsetter å stige. Ifølge en ny rapport fra tilsynet kommer det frem at antallet varsler i Danmark har steget med 14 prosent i forhold til første kvartal.

Med andre ord skal tilsynet ha mottatt hele 580 varsler i gjennomsnitt per måned i årets andre kvartal.  

– Datatilsynet har i perioden fra 1. april til 30. juni 2019 mottatt 1740 avviksmeldinger om persondatasikkerhetsbrudd, heter det i rapporten fra det danske Datatilsynet, som likevel mener at veksten i antall GDPR-varsler i landet har begynt å falle. Det skriver Computerworld Danmark.

Ifølge vår danske søsteravis skal antallet varsler til Datatilsynet nå ha begynt å stabilisere seg etter en periode med kraftig vekst i antallet varsler.

Dette skal også tilsynet bekrefte i rapporten:

– Det er tilsynets oppfattelse at den skjerpede rutinen de dataansvarlige har fått i de nye reglers anvendelse, synes å ha blitt alment utbredt. Særlig vitner avviksmeldingene om at de dataansvarlige – generelt – har fått et godt overblikk over interne prosedyrer, og at de har samlet opp erfaringer slik at bruddene blir fanget opp og rapportert, heter det.

Varslene fra de siste tre månedene skal være fordelt på denne måten: Det er 37 prosent fra private dataansvarlige og 63 prosent fra offentlige dataansvarlige. 

Tilsynet peker også på at cirka to tredjedeler av varslene dreier seg om at det er blitt sendt ut persondata-opplysninger til feil mottaker via for eksempel e-Boks eller krypterte løsninger. Noe tilsynet kaller menneskelige feil.