BLOKKERT: Google varsler at rødmerkingstjenesten kan bli blokkert i deres nettleser Chrome dersom Datatilsynet vurderer at den bryter norsk lov. (Foto: Datatilsynet)
BLOKKERT: Google varsler at rødmerkingstjenesten kan bli blokkert i deres nettleser Chrome dersom Datatilsynet vurderer at den bryter norsk lov. (Foto: Datatilsynet)

Tolldirektoratet får bot av Datatilsynet

Har kameraovervåket urettmessig, og fulgte ikke opp interne varsler om uhjemlet bruk av Vegvesenets overvåkingskameraer. Datatilsynet varsler bot på 900.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Datatilsynet har varslet det høyeste overtredelsesgebyret – det vi andre kaller «en bot» – etter den gamle personopplysningsloven noensinne. Tolldirektoratet er varslet om et gebyr på 900.000 kroner på grunnlag av uhjemlet innsamling og bruk av personopplysninger.

Tolletaten har lov til å overvåke grensekryssende trafikk, men de har også brukt Statens Vegvesens trafikkovervåkingskameraer til sine egne formål, noe de ikke har lov til. Totalt dreier det seg om 80 millioner passeringer der antallet berørte personer anslås til 7-8 millioner.

Nødvendig med reaksjon

Persondata skal kun brukes til det formålet overvåkingen har. Datatilsynet mener at en offentlig etat skal ha særlig ansvar for å følge lover og regler, og dermed er den varslete reaksjonen spesielt påkrevd.

– Det må særlig forventes at en offentlig etat forholder seg til de lovhjemlene de skal forvalte, og evner å rette opp i forholdene raskt. Dette har ikke skjedd, og det er nødvendig med en reaksjon. Vi skal ha tillitt til offentlig forvaltning og særlig dem som utøver kontroll, sier Bjørn Erik Thon, direktøren i Datatilsynet i en pressemelding.

Der kan vi også lese at «Tolldirektoratet har altså ulovlig behandlet opplysninger fra fastmonterte og mobile kameraer som har fanget opp trafikk som ikke kan karakteriseres som grensekryssende, og derfor ikke kan behandles etter tolloven».

­– Det mest alvorlige er at Tolldirektoratet har registrert norske borgere uten lov. Det er et viktig prinsipp i personvernet at data bare skal brukes til det formålet det er bestemt for, sier Bjørn Erik Thon.

Les hele varslingsbrevet fra Datatilsynet her (PDF-fil).