KREVENDE: Salgsarbeid fra hjemmekontoret har blitt opplevd som krevende for mange i denne tiden.
KREVENDE: Salgsarbeid fra hjemmekontoret har blitt opplevd som krevende for mange i denne tiden.

Fysisk avstand, tettere samhandling

KOMMENTAR: Salg i krisetid krever noe annet av oss. Vi fant noen metoder som fungerer, og fikk lærdommer vi tar med oss videre, skriver Geir Rostadmo-Strømme.  

Publisert Sist oppdatert

Hverdagen ble brått snudd på hodet 12. mars. Fra et hektisk kontormiljø flyttet alle ansatte til hjemmekontor, bokstavelig talt over natten. Som en organisasjon som driver med salg og rådgivning, måtte vi finne ut hvordan man sikrer fortsatt aktivitet og salg i et miljø hvor ingen fysisk er på jobben.

Digitale salgsteam og et marked i endring

Salgsarbeid fra hjemmekontoret har blitt opplevd som krevende for mange i denne tiden. Når vi ikke lenger kan huke tak i kollegaene i kontorlandskapet og si «har du to minutter», mister man en viktig sparringsarena i hverdagen. Samtidig skjedde store endringer i markedet på veldig kort tid. Derfor hadde våre konsulenter stort behov for å dele erfaringer, få innspill og dele ideer. De siste månedene har vi fått lære hvordan man driver digitale salgsteam, og vi har lært på den harde måten.

Dette er noen av lærdommene vi tar med oss videre:

1. Salg fra hjemmekontoret krever hyppige møtepunkter. I teamene har vi hatt daglige inn- og utsjekk, med sekundering underveis. Det er viktig for medarbeiderne å ha en god start og slutt på dagen.  Alle har delt dagens planer på morgenen, og oppsummert dagens erfaringer på slutten. Særlig viktig har det vært med en de-brief ved endt arbeidsdag, hvor man får vite hvordan folk har det, hva som har vært bra eller dårlig, og spiller hverandre gode.

2. Digitale samarbeidsverktøy er svært nyttige. Vi har aldri brukt Microsoft Teams så utstrakt som i denne perioden. I tillegg til møtevirksomhet har det vært stor aktivitet i kanalene for de ulike salgsteamene, og vi kunne erstatte win-bjella med emneknaggen @DingDingDong, dele nye muligheter og fremsnakke kollegaer. Det har vært viktig å kunne oppdatere hele selskapet på hva som går bra og prioriteringer framover gjennom månedlige, virtuelle allmøter og ukentlige nyhetsutsendelser.

3. Salg krever mer hjemmefra. Aktivitetsnivået har vært høyere for å nå de samme målene, og en del har jobbet mer enn vanlig. Dette skyldes kanskje at det er vanskeligere å definere når arbeidsdagen slutter på hjemmekontor. At hvert salg krever mer, kommer nok av en annerledes arbeidsform og endringene i markedet. Erfaringene gir grunnlag for å sette riktige mål og forventninger for tiden fremover.

Når vi ikke møter hverandre, er det ikke like enkelt å vite hvordan det går med kollegaen din. Hos oss har den digitale samhandlingen ført til at vi er flinkere til å spørre hvordan sidemannen har det, fremsnakke hverandre og gjøre hverandre gode. På et vis har vi som kollegaer kommet nærmere hverandre – til tross for fysisk avstand. På samme måte har vi også fått bedre innsikt og forståelse i kundene og deres situasjon, for vi har snakket enda mer med enda flere.

Denne tiden har gitt viktig lærdom til meg som digital leder. Engasjementet, omsorg og fellesskapsfølelsen er noe vi må ta med oss for å gjøre arbeidsplassen til et enda mer romslig sted, nå som arbeidslivet er på vei tilbake til den nye normalen. Verdikompasset har fått en oppdatering – det hadde vi kanskje godt av?