LEDER | OFFENTLIG SEKTOR

DIGITALISERING: Offentlig sektor må kunne gjøre mer for mindre i årene som kommer. Vi har fått nye strukturer, men får de tilstrekkelig makt? (Foto: Istock)
DIGITALISERING: Offentlig sektor må kunne gjøre mer for mindre i årene som kommer. Vi har fått nye strukturer, men får de tilstrekkelig makt? (Foto: Istock)

Gi dem makt og midler

LEDER: Gleden er stor over både digitaliseringsminister og nytt selskap for kommunale fellestjenester. Gleden kan bli kortvarig hvis makt og myndighet ikke følger med oppgavene.

Publisert Sist oppdatert

I årene som kommer må en lavere andel av befolkningen finansiere og løse oppgavene for en større andel av befolkningen. Ikke bare skal flere betjenes per yrkesaktive borger, antall tjenester og kvaliteten på disse forventes også å øke. Totalsummen vil med andre ord øke, mens faktorene i beste fall er uendret. Regnestykket er både enkelt og tilsynelatende umulig: I morgen må 1+1=3.

Problemet er helt grunnleggende, og vil kreve omfattende grep. Det kan ikke løses med sammenslåinger av kommuner og fylker, ei heller med reverseringer. Det vil kreve endringer som må starte på toppen.

Heldigvis er det bevegelse. Regjeringen har fått en digitaliseringsminister, og kommunal sektor har fått et selskap for utvikling av digitale fellestjenester (DIF). Karianne Tung har fått ministerposten, og Sidsel Nordhagen har fått toppstillingen i DIF.

Begge deler fremstår som ekstremt viktige grep, og riktige skritt. Problemet er at ingen av dem vil hjelpe isolert sett. Både digitaliseringsministeren og DIF-lederen må få makt og midler. Grepene må handle om mer enn omorganiseringer og økt fokus, hvis de virkelig skal gjøre en forskjell.

Digital transformasjon handler om å bruke teknologi til å jobbe på nye måter. Men det gjelder ikke bare ute i tjenestene. Det gjelder også helt på toppen. De to nye strukturene vi har fått nå, er begge i støpeskjeen. Tung sitt departement ser ikke dagens lys før nyttår, og selskapet til Nordhagen har ikke eksistert mer enn et par måneder.

I tiden som kommer blir det ekstremt viktig at disse to får midler og myndighet som matcher oppgavene de skal løse. Midler må følge oppgaver. Flytting av makt krever at noen gir slipp.

En av de største årsakene til at digitaliseringsprosjekter i næringslivet havarerer er at ledelsen ikke er ordentlig om bord. Toppledelsen betrakter det som et it-prosjekt, litt på siden av det de egentlig driver med.

Det er all grunn til å tro at dette også gjelder i makroperspektiv. Satsingen må være helhjertet helt fra toppen. Det må ligge en helhetlig tanke bak det man gjør. Ledelsen må gå foran og være ambassadør for endringene vi skal gjennom.

Verken det opprinnelige statsbudsjettet, finanstalen eller budsjettforliket, bærer særlig preg av at stat og kommune skal gjennomgå noen betydelig digital transformasjon. Derfor skal det bli veldig spennende å se et nytt departement ta form neste år. Det skal også bli spennende å følge med på utviklingen av DIF. 

To spennende strukturer, med to engasjerte og dyktige ledere. Som begge trenger makt og midler for å lykkes med sine oppgaver.