SATSER: Til tross for et budsjett som er strammere på lenge, peker statssekretær Gunn Karin Gjul på en rekke satsinger innenfor rammene. (Foto: Trond A. Isaksen)
SATSER: Til tross for et budsjett som er strammere på lenge, peker statssekretær Gunn Karin Gjul på en rekke satsinger innenfor rammene. (Foto: Trond A. Isaksen)

Satser på digitalisering i et stramt budsjett

Statsbudsjettet for 2023 er ute, og regjeringen beholder et høyt bevilgningsnivå for digitalisering, selv om vi lever i en urolig tid, preget av krig i Europa og flere kriser som følge av den. Det betyr at vi må ha et stramt budsjett for å få kontroll på den kraftige prisveksten og sikre trygghet for folks økonomi og arbeidsplasser.

Publisert

Ambisjonene for digitaliseringspolitikken i Hurdalsplattformen ligger fast. Digitalisering er en viktig drivkraft for innovasjon og omstilling, både i privat og i offentlig sektor.

For å lykkes med digitaliseringen, må vi sikre en solid digital infrastruktur i hele landet. Vi foreslår derfor å øke bevilgningen til bredbåndsutbygging i distriktene med 100 millioner kroner, til totalt 412 millioner kroner – den nominelt høyeste bevilgningen på dette området noensinne.

I en urolig og usikker tid vil det være avgjørende for myndighetene å ha et system hvor man raskt kan nå store deler av befolkningen med viktig informasjon.

I løpet av senvinteren 2023 vil vi få på plass et system for mobilbasert befolkningsvarsling. I en urolig og usikker tid vil det være avgjørende for myndighetene å ha et system hvor man raskt kan nå store deler av befolkningen med viktig informasjon. Vi foreslår derfor å bevilge til sammen 66 millioner kroner til system for mobilbasert befolkningsvarsling. Dessuten fortsetter arbeidet med å styrke den digitale grunnmuren i sårbare regioner. I 2023 foreslår vi 25 millioner til styrking av ekom-nettene i Nordland.

Også i 2023 har vi funnet rom for bevilgninger til nye digitaliseringstiltak. Det settes av 1,3 milliarder til nye tiltak, noe som er en betydelig satsing i et år hvor vi har måttet prioritere innenfor et stramt budsjett. Her inngår blant annet bevilgning til arbeid knyttet til matrikkelen. Det vil styrke deling og bruk av data på tvers av offentlig og privat sektor og bidra til videreutvikling av den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon. Datatilsynet styrkes med 7 mill. for å videreføre arbeidet med den regulatoriske sandkassen for kunstig intelligens og personvern.

Vi følger opp målene satt i Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, og vi er opptatt av at digitaliseringen må sees i sammenheng med vår tillitsreform.

Men digitaliseringspolitikken dreier seg ikke bare om økningene i et statsbudsjett.

Regjeringen er blant annet opptatt av tilgang på relevant kompetanse for den digitale omstillingen vi står i. Derfor skal vi ved påsketider i 2023 legge fram en utsynsmelding om kompetansebehov. Her vil behov for IKT-kompetanse vies plass. Regjeringen arbeider også med ny stortingsmelding om prioriterte områder og tiltak for å ivareta nasjonal kontroll over utvalgte områder av betydning for nasjonal sikkerhet. Herunder ligger også utvalgte områder innen digital sikkerhet hvor det er viktig å ha nasjonal kontroll.

Vi starter også arbeidet med ny strategi for datasenter i Norge, og har hatt på høring et forslag til lovendringer som skal sørge for at sikkerhet i datasentre blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Regjeringen er opptatt av at den hurtige digitaliseringen som skjer i samfunnet vårt ikke etterlater store grupper av befolkningen utenfor.

Vi følger opp målene satt i Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, og vi er opptatt av at digitaliseringen må sees i sammenheng med vår tillitsreform. Dette innebærer blant annet større medvirkning fra de ansatte i planlegging og gjennomføring av digitaliseringstiltak i statlige etater og kommuner. Det kan også innebære å bruke digitalisering på en innovativ måte for å begrense rapporteringsbyrder og detaljstyring i førstelinja.

Regjeringen er opptatt av at den hurtige digitaliseringen som skjer i samfunnet vårt ikke etterlater store grupper av befolkningen utenfor. Vi vil derfor følge opp strategien Digital Hele Livet med egen handlingsplan. I statsbudsjettet foreslår vi også kompensasjon til kommunene på 15 millioner kroner for innføring av krav om synstolkning av innhold på offentlige nettsider.

Digitaliseringen av samfunnet fortsetter, innenfor rammer som bidrar til sikkerhet og trygg økonomisk styring i urolige tider.