TAPER KAMPEN: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik vil så gjerne, men digitalisering taper kampen om budsjettmidler mot distrikt i revidert nasjonalbudsjett. (Foto: Anders Løvøy)

Digitalisering – fra sentralt til desentralt fokusområde

LEDER: Tomme visjoner fra regjeringskameratene i revidert nasjonalbudsjett.

Computerworld snakket nylig med den nye ministeren for digitalisering, som ikke lenger har digitalisering i tittelen. Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet er Kommunal- og distriktsminister. Til tross for at ordet digitalisering ikke lenger er en del av tittelen, understreket han hvor viktig digitalisering var for å få gjennom det store prosjektet til regjeringen – å skape et grunnlag for utvikling og bosetning i hele Norge.

Derfor er det et sentralt fokusområde for regjeringen å ha på plass nødvendig digital grunnmur, kunne han fortelle. Pandemien har lært oss at man ikke nødvendigvis trenger å sitte i Oslo for å gjøre en jobb innenfor ikt. I fjor så vi til og med eksempler på virksomheter som ansatte utviklere med hjemmekontor som arbeidsplass. Det er tydelig at Gjelsvik forstår distrikts-mulighetene som ligger i det betydelige behovet for ikt-kompetanse og -arbeidskraft i årene som kommer. Og verdien av å satse innenfor feltet. Derfor er ikt er et sentralt fokusområde, ifølge ministeren selv.

En satsing betyr midler. Til sentrale saker som utbygging av bredbånd, moderne mobil-infrastruktur og utdanning av flere innen sektoren – kanskje særlig innenfor sikkerhet. Det vil gi positive langsiktige ringvirkninger for regjeringens uttalte hovedprosjekt. Ikke bare for arbeidsplasser i distriktene – like mye som resultat av jobben som skal gjøres. Bedre og mer moderne publikumstjenester, som fjerner behovet for fysisk frammøte på et NAV-kontor, en helseinstitusjon eller for eksempel en utdanningspakke.

Kommentarene Computerworld har sett til revidert nasjonalbudsjett tyder på at regjeringens fokus bokstavelig talt har gått fra å være sentralt til å bli desentralt. Digitalisering veier åpenbart lite i forhold til distrikt, og selv om ministeren virker oppriktig engasjert i mulighetene, er det åpenbart at digitalisering taper dragkampen når midler skal fordeles i budsjettet.

Ikke et vondt ord om bønder, men vi går mot et rekord-dyrt landbruksoppgjør. Regjeringen bruker penger på å reversere kommune- og fylkes-sammenslåinger, og tilbyr distriktene gratis ferjesamband. Men de møter ikke behovene innenfor digitalisering. Ikke på bredbånd, og ikke på utdanning.

Ingen synes synd på høyt gasjerte it-konsulenter. Men faktum er at hvis det ikke utdannes flere av dem, vil etterspørselen presse lønnsnivået enda høyere. Øker vi ikke kapasiteten på både infrastruktur og utdanning, vil det ta lengre tid å løse utfordringene vi står overfor. Løsningene vil komme til å koste mer, og distriktene vil gå glipp av flere muligheter. Og digitalisering som verktøy for regjeringens hovedprosjekt, ender opp som tomme visjoner.