MULIGHETER: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har ikke ‘digitalisering’ i tittelen, men er opptatt av de store mulighetene som ligger i bruk av digitale løsninger inn mot offentlige tjenester og i næringslivet. (Foto: Anders Løvøy)

Sigbjørn Gjelsvik lover fokus, men ingen kroner og øre

Var med på åpningen av 5G Industriforum hos Digital Norway

Fredag var åpningsdagen for det nye 5G Industriforum hos Digital Norway på Rebel i Oslo. Initiativet kommer fra Kommunal- og Distriktsdepartementet (KDD), og formålet er å skape en dialog mellom næringsliv, myndigheter og bransjeaktører rundt den nye teknologien.

Initiativet kommer fra KDD, og Computerworld fikk en prat med statsråd Sigbjørn Gjelsvik i bakkant av åpningsmøtet. Han ser på 5G som avgjørende teknologi for å nå det som er regjeringens hovedprosjekt, å skape grunnlag for utvikling og bosetning i hele Norge. Selv om digitalisering ikke lenger inngår i tittelen på departementet, har han for alle praktiske formål arvet rollen som norges digitaliseringsminister.

– Vi er helt avhengig av å ha den grunnleggende grunnmuren på plass. Da må alle ha tilgang til bredbånd og et utbygd moderne mobilnett, sa Gjelsvik.

– Fra 4G til 5G er et kvantesprang i forhold til mulighet og industrielle prosesser. Fra brukersiden kan vi se noen fantastiske perspektiv. Et slikt forum er bra for å bringe ulike aktører sammen. Hvordan utveksle erfaringer og se hvordan vi kan jobbe i lag, sa han.

Spesiell situasjon

Han pekte videre på at vi står i en veldig spesiell situasjon, og at situasjonen i Ukraina har vist oss viktigheten av både bredbånd og mobilteknologi til både sivile og militære formål. Nødnett er en tjeneste som skal over på 5G, og noe som understreker viktigheten av å få fart på samarbeid og utrulling av nye muligheter.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi ser i dag, gjør oss enda mer opptatt av å få fart på 5G. Industrien og e-kom bransjen er opptatt av det, men offentlige aktører er også opptatt av det.

– Mitt perspektiv hele Norge, og dette er teknologi som gir mulighet for å fjerne avstandsulempen. Man kan sitte over alt og utføre tunge industrielle, fjernoperasjoner, samferdsel, styring av trafikksystem.

Her ligger det også et ansvar når så viktige samfunnskritiske funksjoner kobles sammen. Det å ha fokus på sikkerhet, både knyttet til personvern, informasjonssikkerhet og oppetid blir enda viktigere enn før, sa han.

Ingen konkrete midler nå

Til tross for at statsråden pekte på viktigheten av teknologien både for næringsliv, offentlig sektor, publikumstjenester og ikke minst regjeringens hovedprosjekt: å utvikle hele Norge, hadde han ikke med seg noen konkrete løfter til revidert nasjonalbudsjett eller nye incentiv-ordninger.

– Jeg skal ikke varsle noe nytt nå. Generelt er regjeringen opptatt av hvordan vi legger til rette for utbygging på mobil og bredbånd, som er ulikt organisert. På bredbånd har vi kommet med en femti prosent økning sammenlignet med det som lå i budsjettet.

– Det jeg kan si er at dette har et høyt fokus hos regjeringen. Det handler ikke bare hva vi kan gi i kroner og øre, men også hvordan vi kan bringe aktører sammen og rette virkemiddelapparatet inn mot utvikling. Slik vi for eksempel gjorde på Herøya, som fikk gratis testlisenser for å ta i bruk ny teknologi, sa avsluttet statsråden.