LEDER:

TRENGER FLER: It-bransjen trenger flere kvinner hvis vi skal klare kompetanseutfordringene vi står ovenfor. (Foto: Istock)

8. mars, og hvorfor dagen er viktig for it-bransjen

I jakten på kompetanse for å løse den digitale kompetansekrisen fram mot 2030, er det avgjørende at vi ikke ser forbi potensialet som ligger rett foran nesa på oss.

Norsk it-bransje mangler folk. Det er et stort behov i dag, og vi risikerer en krise om få år. I hvert fall hvis tallene til IKT-Norge stemmer. De sier vi trenger 40.000 nye it-hoder innen 2030. Norsk it-bransje mangler både talenter på teknologi, og gode digitale ledere. Det er i grunn ikke så rart, all den tid vi ser at det digitale er på vei inn over alt rundt oss. 

Samtidig som vi snakker om hvordan vi skal få flere til å velge seg en framtid innen it, minner kvinnedagen oss på viktigheten av å utnytte hele – ikke bare halve – den tilgjengelige poolen av talenter.

Man skulle tro at behovene for arbeidskraft på it handler om kompetanse på teknologi, ikke kjønn og etnisitet. It er ikke fysisk arbeid som gjør kvinner mindre egnet. Men hva sier tallene om hvor likestilt bransjen er? 

Det går framover, men sakte. Toppen av rangstigen er en brukbar målestokk på hvor gode vi er lenger ned. Lederstillinger og styrerom domineres fortsatt av menn. Dessuten er lønnsnivået mellom kvinner og menn fremdeles skjevt. Vi er med andre ord ikke akkurat i mål.

Hva så med neste generasjon? Nederst i alderstrinnene handler mye om lek og interesser, og der dominerer fortsatt gutta. Et eksempel er sommerskolen i Oslo, der de helt unge som søkte seg til data og programmering i sommerferien i all hovedsak var gutter. 

I så fall må flere jenter motiveres til å gå inn i bransjen senere i ungdommen eller livet. Når man skal ta mer modne valg, og se for seg en yrkesframtid som kan kombinere meningsfylt arbeid med familie og en god og stabil inntekt.

Skal vi løse kompetansekrisen i 2030 må den kvinnelige halvparten av befolkningen løse mer enn halvparten av problemet.

I så fall er forbilder utrolig viktige. Godt synlige eksempler som kan vise unge jenter vei inn i en bransje som trenger dem sårt. Der de kan se sterke kvinner som kommer i posisjon på grunn av egen kompetanse og egenskaper. 

Vi har gode eksempler i bransjen, og forhåpentligvis kommer det flere. Målt opp mot totalen, har bransjen fremdeles en god vei å gå.

Kvinnedagen er en årlig påminnelse om hvor langt vi har kommet i spørsmål om likestilling. Det er særlig i en bransje med skrikende behov for kompetanse, samtidig som den fremdeles er mannsdominert. 

For matematikken er enkel: Skal vi løse kompetansekrisen i 2030 må den kvinnelige halvparten av befolkningen løse mer enn halvparten av problemet.