VERDILØSE PLANER: Det verdifulle rådet fra president og general Eisenhower er hvor verdiløse planer er. Det er prosessen som betyr noe, og den bør man gjøre oftere. (Foto: Istock).
VERDILØSE PLANER: Det verdifulle rådet fra president og general Eisenhower er hvor verdiløse planer er. Det er prosessen som betyr noe, og den bør man gjøre oftere. (Foto: Istock).

Farvel budsjett – hallo simulering

LEDER: Det nye svaret når årlig eller kvartalsvis budsjettplanlegging blir for tregt.

Publisert

Den amerikanske generalen og presidenten Dwight D. Eisenhower sa at «in preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable». Grunnen til at man skal planlegge er ikke planene som kommer ut av prosessen. Det er selve planleggingen som gjør deg bedre forberedt på alt det som kan skje på slagmarken.

I en verden der prisen på sentrale innsatsfaktorer som elektrisitet, olje og gass, komponenter og andre råvarer nesten kan dobles eller halveres over natta, er verdien av et års- eller kvartalsbudsjett i beste fall minimal. Man må planlegge oftere, men budsjettering er en altfor omfattende prosess. Man trenger et operativt verktøy som kan brukes mye oftere. Hver dag, eller kanskje flere ganger hver dag, og på flere nivåer.

Løsningen stadig flere faller ned på er den samme som Oljefondet har realisert for sine porteføljeforvaltere: simulering. En integrert simuleringsløsning åpner muligheter for å teste scenarier. Hos Oljefondet brukes det helt nede på gulvet for å gi forvalterne bedre forståelse av konsekvensen av enkelttransaksjoner før de gjennomføres. Hva betyr det for sammensetningen av porteføljen de forvalter? Endres risikoprofilen, eller påvirkes andre indikatorer.

I større konsern brukes simuleringer av økonomene for å forstå større sammenhenger, men prinsippet er det samme. Hva vil en endring av en råvarepris bety? Hva om transportkostnadene øker varig? Hvordan kan vi tilpasse produksjonen hvis leveransen av sentrale komponenter uteblir? Hvor mye må vi øke kapasiteten hvis vi vinner den store kontrakten vi konkurrerer om? Hjelper det å utsette noen andre leveranser dersom vi ikke klarer å få tak i nok nye folk i tide?

Tilgangen til simuleringsverktøy er en konsekvens av skyen og muligheter som lavkode, ferdige modeller, maskinlæringsalgoritmer, regnekraft og lagringskapasitet. Tidligere var slike avanserte simuleringer forbeholdt de få som hadde tilgang til de kraftigste maskinene, og ikke minst hoder med inngående kunnskap om felt som økonomi, statistikk og tallteori. Nå er det bare et klikk unna for hvem som helst.

Det kommer godt med i et samfunn der endringstakten er høyere enn noensinne, og utslagene blir stadig mer ekstreme. Årlige, halvårlige eller kvartalsvise budsjettprosesser fungerer mer som strategier og visjoner enn som nyttige verktøy i hverdagen. Et budsjett i ferd med å desimeres til noe man kan måle effekten av simuleringene mot.

Rådene til Eisenhower gjelder fremdeles, til tross for at de snart er hundre år gamle. Den som er best forberedt vil har størst mulighet til å vinne også i den moderne kampen om markeder og hoder. Man må bare forstå at verktøykassa har endret seg – og med den måten man jobber med planene.