SKY: Den nye veiledningen skal hjelpe norske virksomheter. (Foto: Unsplash)

Ny veileder for bruk av skytjenester i offentlig sektor

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) står bak veiledningen.

Publisert Sist oppdatert

– Den nye veiledningen vil gjøre det enklere for offentlige virksomheter å gjøre gode vurderinger av sky, slik at det blir lettere for virksomhetene å avklare om, hvordan og når skytjenester kan benyttes, sier fagansvarlig Jens A. Osberg i Digdir.

Fra veiledningen

  • Behandlingsansvarlig skal gjøre risikovurderinger ved valg av databehandler med utgangspunkt i sin konkrete behandling av personopplysninger
  • Risiko for innhenting av personopplysninger til etterretningsformål kan være akseptabel. Det er alltid en risiko, og det er størrelsen på risikoen som er avgjørende
  • Bruk av skytjenester med region i EU/EØS innebærer ikke en overføring av personopplysninger så lenge dataflyten skjer internt i EU/EØS
  • Eventuelle forbehold om utlevering av opplysninger i skytjenesteleverandørenes standardvilkår vil ikke nødvendigvis kunne anses som instrukser om utlevering

Han har ledet arbeidet med veiledningen sammen med Markedsplassen for skytjenester og personvernombudet i DFØ, rådgiver Cathrine Løver Lund.

Overføring til tredjepart

Veiledningen gjelder risikovurderinger etter personvernforordningen ved bruk av skytjenester, de særlige reglene som gjelder ved overføring av personopplysninger til tredjeland, og enkelte spørsmål knyttet til vilkår i skytjenesteleverandørers standardavtaler.

AVKLARINGER: Med den nye veiledningen kommer også enklere avklaring av skybruk. Jens A. Osberg er fagansvarlig i Digdir og har jobbet med den nye veilederen. (Foto: Digdir)

– Arbeidet har vært krevende og vi er fornøyde med bidrag og støtte fra et stort antall offentlige virksomheter, sier leder for Markedsplassen for skytjenester Sverre Stoltz i DFØ i en pressemelding.

Direktoratene skriver på Markedsplass for skytjenesters nettsider at de har tatt sikte på å gi konkret, nyttig og nyansert veiledning til offentlige virksomheter som ønsker å bruke skytjenester. Målgruppen er personer i offentlige virksomheter som har kunnskap om regelverket for personvern og kjenner til problemstillinger knyttet til bruk av skytjenester, særlig i kjølvannet av Schrems II-dommen.

KREVENDE: I et krevende arbeid har det vært gode bidrag og støtte fra mange offentlige virksomheter, sier Sverre Stoltz leder for Markedsplassen for skytjenester i DFØ. (Foto: DFØ)

Veiledningen er et resultat av direktoratenes oppdrag fra SKATE om å utarbeide konkret og nyttig veiledning for offentlig sektor for bruk av skytjenester.