INNOVASJON: Prosjektleder Linda Marie Skalde i NAV Skedsmo (t.v.) representerer mottakerne av midlene, sammen med statsråd Monica Mæland og direktør i Difi Steffen Sutorius. (Foto: Difi pressefoto)
INNOVASJON: Prosjektleder Linda Marie Skalde i NAV Skedsmo (t.v.) representerer mottakerne av midlene, sammen med statsråd Monica Mæland og direktør i Difi Steffen Sutorius. (Foto: Difi pressefoto)

6,2 millioner til fire nyskapingsprosjekt

Difis Stimulab har valgt ut de fire første nyskapende prosjektene i offentlig sektor som skal motta pengestøtte på til sammen 6,2 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) hadde i 2016 og 2017 prøveordningen Stimuleringsordningen, som skulle være et virkemiddel i innovasjonsarbeidet i offentlig sektor. Fra og med 2018 ble dette til en varig ordning under navnet «Stimulab», som samtidig fikk doblet budsjett fra fem til ti millioner kroner per år.

Nå har de fire første innovasjonsprosjektene fått tildelt midler, til sammen 6,2 millioner kroner.

Tenke nytt

Stimulab skal støtte og stimulere til brukerorientert nyskaping i forvaltningen, gjennom bruk av tjenestedesign, testing og eksperimentering. Ordningen skal styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor, både ved å støtte konkrete innovasjonsprosjekter, og bidra til kompetanseheving og erfaringsspredning på tvers.

– Vi vil støtte virksomheter som våger å tenke nytt og teste ut nye måter å jobbe på. Derfor har regjeringen tildelt ti millioner kroner i 2018 til statlige virksomheter og kommuner som vil innovere i offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

­– Siden oppstarten har Stimulab bidratt til ny kunnskap om hvordan offentlig sektor kan sette brukeren i sentrum i tjenesteutviklingen. En viktig forklaring er at Stimulab legger stor vekt på å bruke mye tid og ressurser i tidligfasen av prosjektet. Det gjør virksomhetene tryggere på å utvikle helhetlige løsninger som treffer brukerne og faktisk svarer på deres behov, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

De fire prosjektene

Det er altså fire prosjekter som er valgt ut, og listen gjenspeiler at selv om det er Difi som forvalter ordningen, så er det ikke bare statlige virksomheter som kan kvalifisere. Stimulab kan også støtte kommunale prosjekter, og det kommer tydelig fram av den første utvelgelsen:

* Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal sammen med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Nasjonalbiblioteket utvikle et felles system for produksjon, lagring, gjenfinning, tilgjengeliggjøring og formidling av kunnskapsdokumenter i forvaltningen.

* Nittedal kommune ønsker reduksjon av bilbruk og økning av miljøvennlig transport innenfor kommunegrensen, og vil gjennom et offentlig/privat-samarbeid etablere et fleksibelt og alternativt transporttilbud for innbyggerne.

* Nav Skedsmo vil sammen med Brønnøysundregistrene og Skedsmo kommune utvikle en digital løsning som gir brukerne enkel oversikt og tilgang til egen økonomisk informasjon. Prosjektet ønsker også å se på muligheten for å koble ulike hjelpetiltak opp mot en ny digital løsning.

* Fjell, Sund og Øygarden skal slå seg sammen til nye Øygarden kommune og vil bruke denne muligheten til å utforske hvordan de kan samordne tjenester til utsatte barn og unge og deres pårørende.

På Difis nettsider finnes også en nærmere beskrivelse av prosjektene.

De resterende midlene på 3,8 millioner kroner vil deles ut etter en ny søknadsrunde etter sommeren.