DIGITALT SAMARBEID: Telenor og Plan International Norge vil løfte den digitale kompetansen i land der Telenor og Plan arbeider. Her ved Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge, og Cecilie Heuch, HR-direktør i Telenor Group. (Foto: Telenor)

Telenor løfter digital likestilling

Telenor og Plan International Norge viderefører partnerskap for å redusere digitale ulikheter mellom gutter og jenter.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2018 har Telenor og Plan International hatt et samarbeid om å redusere digitale ulikheter mellom jenter og gutter i land der både Plan og Telenor jobber. Det blir blant annet gitt opplæring i digitale ferdigheter og trygghet. Det vil si at man lærer å beskytte seg mot trakassering på nett, hvordan man bruker digital teknologi i hverdagen, og hvordan man er en god digital medborger.

Signerer for tre nye år

Telenor og Plan viderefører nå dette samarbeidet i tre år, skriver Telenor i en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyd med å fortsette det viktige samarbeidet med Telenor. Sammen gir vi jenter de grunnleggende digitale ferdighetene de trenger for å være trygge og utnytte det store potensialet internett har. Sammen jobber vi for at teknologi skal bidra til å utjevne forskjeller, ikke forsterke dem, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Å bekjempe digitalt utenforskap er viktig for Telenor:

– I Telenor har vi hatt stort utbytte av samarbeidet med Plan International, og vi er glade for å kunne videreføre dette partnerskapet i tre nye år. Plan ser mulighetene som ligger i moderne kommunikasjonsteknologi, og arbeider aktivt for at disse mulighetene skal være tilgjengelige for alle, uansett bakgrunn. I Plan International og Telenor er vi også opptatt av at det digitale landskapet skal være trygt å ferdes i, og vi har en felles målsetning om hjelpe barn og unge med å tilegne seg viktige digitale ferdigheter, sier Cecilie Heuch, konserndirektør og HR-sjef i Telenor.