ØNSKER NY LOV: Helseminister Bent Høie mener at gode digitale e-helseløsninger, der relevante opplysninger følger den enekelte, er en forutsetning for at pasientene skal få god helsehjelp. (Foto: Bjørn H. Stuedal)
ØNSKER NY LOV: Helseminister Bent Høie mener at gode digitale e-helseløsninger, der relevante opplysninger følger den enekelte, er en forutsetning for at pasientene skal få god helsehjelp. (Foto: Bjørn H. Stuedal)

Ny lov skal styrke digitaliseringen i helsesektoren

Forslag til ny e-helselov er sendt på høring.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen vil øke digitaliseringen i helsetjenesten. Det vil gjøre arbeidsdagen bedre for dem som jobber der, men enda viktigere er det at hverdagen blir bedre for pasientene. Det sier Bent Høie, i en nyhetsmelding på Helse- og omsorgsdepartementets sider.

– For at pasienten skal få god helsehjelp må vi sørge for at relevante opplysninger følger den enkelte. Gode digitale e-helseløsninger er en forutsetning for dette, fortsetter helseministeren. 

For å få til dette sender Regjeringen nå et forslag til en ny e-helselov på høring. Ifølge nyhetsmeldingen skal loven styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren, og bidra til at e-helseløsninger raskere kan tas i bruk.

Regjeringen mener også at en egen e-helselov skal kunne gi sterkere nasjonal samordning av e-helsetjenester, og bidra til at myndighetene får en bedre oversikt over relevante e-helsetiltak.  

Bent Høie mener at dette er et viktig skritt mot en mer digital helsetjeneste der det vil være lettere å gi pasienter god behandling uansett hvor behandlingen finner sted.