MER TEKNOLOGI: Helsedirektoratet anbefaler kommuner å integrere digitalt tilsyn, oppgraderte pasientvarslingssystem, og logistikkløsninger for mer optimale kjøreruter.(Illustrasjonsfoto: Silvia Tormo/Pixabay)

Ønsker mer bruk av veldfersteknologi i kommunene

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å ta i bruk velferdsteknologi på flere områder.

Publisert Sist oppdatert

En ny rapport fra Helsedirektoratet styrker tidligere funn i det nasjonale veldferdsteknologiprogrammet og anbefaler nå kommunene å ta i bruk veldferdsteknologi på flere områder. Det skriver Regjeringen.no.

Rapporten anbefaler kommuner å integrere digitalt tilsyn, oppgraderte pasientvarslingssystem, og logistikkløsninger for mer optimale kjøreruter.

- Nå har vi så god dokumentasjon på effekten av denne type teknologi at kommunene må ta dette i bruk i omstillingen av helse- og omsorgstjenesten. Dette er viktig for å bygge en bedre og mer effektiv helse- og omsorgstjeneste for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i meldingen.

Nye anbefalinger

Digitalt tilsyn går ut på at en eller flere sensorer varsler ved for eksempel bevegelse, fravær fra seng, fall eller lignende. Det kan også innebære bruk av kamera der det er hensiktsmessig for å gi en tilstrekkelig trygg tjeneste.

Den nye rapporten fra Helsedirektoratet viser til resultater i flere kommuner, og slår fast at digitalt tilsyn skal ha erstattet fysiske tilsyn på natta i hjemmebaserte tjenester. Dette skal ha gitt økt ro og søvnkvalitet for tjenestemottaker, og ført til at pårørende og helsepersonell opplever mindre stress og bekymring ved at sensorer varsler ved behov for bistand.

Årlig besparelse

På Stabekk bo- og behandlingssenter skal de, etter å ha innført et nytt pasientvarslingssystem med sensorteknologi i rommene, ha unngått oppbemanning av én nattevakt. Dette skal tilsvare en årlig besparelse på 1,7 millioner kroner. På Østsiden sykehjem i Fredrikstad skal de ha unngått oppbemanning tilsvarende to nattevakt-stillinger.

Gjennom klokere organisering vil helsepersonell få frigjort ressurser.

Ifølge nyhetsmeldingen skal de ansatte ha rapportert at teknologien gir mer ro og stimulerer til økt fysisk aktivitet blant beboerne. Innføringen av det nye pasientvarslingssystem skal også ha gitt større fleksibilitet og trygghet for de ansatte, som nå utfører tilsyn ut fra faktiske behov som oppstår. 

- Dette viser at samfunnet kan bruke fellesskapets ressurser på en mer effektiv måte. Gjennom klokere organisering vil helsepersonell få frigjort ressurser til de pasientene som trenger det mest, sier Høie i meldingen.