ET STEG: Næringsminister Jan Christian Vestre mener at Norges deltakelse i investeringsprogrammet InvestEU er et steg i retning enda tettere strategisk partnerskap mellom Norge og EU. (Foto: Liisa Leesment)

Norge blir med i InvestEU

Deltakelsen i investeringsprogrammet skal gi norsk næringsliv større tilgang på kapital til grønne og digitale prosjekter.

Norge ble denne uken en del av investeringsprogrammet InvestEU. Programmet gir norsk næringsliv økt tilgang til lån, garantier og egenkapital fra Den europeiske investeringsbanken (EIB), Det europeiske investeringsfondet (EIF) og Den nordiske investeringsbanken (NIB).

– InvestEU er en av EUs store satsinger i arbeidet for grønn omstilling og strategisk autonomi. Norsk deltakelse i programmet bidrar til regjeringens satsing på grønt industriløft og det strategiske partnerskapet med EU, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. Han fortsetter:

– Med denne avtalen vil norsk næringsliv få tilgang på store mengder kapital. InvestEU skal utløse 4000 milliarder kroner i private og offentlige investeringer i Europa. Dette er ikke småpenger, og det vil åpne for at flere grønne og digitale prosjekter kan realiseres i norsk næringsliv.

Kan gi 70 milliarder til norsk omstilling

Dette er ikke småpenger, og det vil åpne for at flere grønne og digitale prosjekter kan realiseres i norsk næringsliv.

Jan Christian Vestre

Norge har vært med på deler av virkemidlene tidligere, men aldri i det omfanget vi får tilgang til nå. Regjeringen økte satsingen på programmet i statsbudsjettet for 2022 sammenliknet med tidligere forslag. Det totale norske bidrag til InvestEU er nå 5 milliarder kroner i garantier. Det kan utløse om lag 70 milliarder kroner i offentlige og private investeringer i Norge.

InvestEU skal få fart på den grønne og digitale omstilling i Europa. Programmet inneholder investeringsvirkemidler knyttet til blant annet EUs rammeprogram for forskning og Innovasjon Horisont Europa, EU4Health, Digital Europe, Det europeiske forsvarsfondet, EUs romprogram, EUs program for bedrifters konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter (COSME) og EUs innovasjonsfond.

Næringslivet må mobilisere

Investeringene i Norge kan komme både direkte gjennom InvestEUs implementeringspartnere og indirekte gjennom private fond og banker. Innovasjon Norge og Investinor har mandater til å opprette virkemidler med InvestEU-finansiering i Norge.

– Innovasjon Norge er nasjonal koordinator for InvestEU gjennom å bistå bredden av norsk næringsliv med informasjon og faglig kunnskap om mulighetene i programmet. Med InvestEU åpnes store muligheter i Europa for norske bedrifter når det gjelder kapital, nettverksbygging og kompetanse, og vi skal gjøre vår del av jobben for at norsk næringsliv får mest mulig ut av denne kraftfulle investeringsplattformen som InvestEU er, sier Håkon Haugli som er administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Vi er avhengig av at næringslivet mobiliserer og melder seg på i konkurransen om finansiering. Derfor oppfordrer vi til at flere tar kontakt med Innovasjon Norge eller direkte med de europeiske investeringsbankene, sier Vestre.