FORSKNINGSPROSJEKT: Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Høgskulen i Voldas representanter i samarbeidsprosjektet er Synnøve Amdam og Synnøve H. Moltudal. De ser frem til å bidra i prosjektet. (Foto: HVO)
FORSKNINGSPROSJEKT: Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Høgskulen i Voldas representanter i samarbeidsprosjektet er Synnøve Amdam og Synnøve H. Moltudal. De ser frem til å bidra i prosjektet. (Foto: HVO)

Nytt prosjekt skal gi mer kunnskap om digitalisering i skolen

Forskningsprosjektet, som er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo, skal se på utvikling og trender i den norske grunnopplæringen.

Publisert Sist oppdatert

Et nytt forskningsprosjekt skal gi lærere, skoleeiere og beslutningstakere svar på hvor vi står og hva som er veien videre i digitalisering i den norske grunnopplæringen. 

Betydning for flere

Det nye forskningsprosjekt skal se på utvikling og trender rundt digitaliseringen. Målet er å gi utdanningssektoren et bredere kunnskapsgrunnlag for digitalisering i skolen. Det vil si at prosjektet både skal samle inn og analysere forskning på området, hente inn erfaringer og vurderinger fra skoleverket og gi innspill til hva det er behov for å finne ut mer om.

Resultatene skal være klare i slutten av 2022. Formidling fra prosjektet vil skje kontinuerlig fra og med januar 2021 gjennom blant annet konferanser, podcasts, nettsider, webinarer og fagartikler.

– Kunnskapsgrunnlaget vil ha betydning for skoler, skoleeiere, de som arbeider i støttesystemer og politikkutviklere på feltet, sier Elaine Munthe, senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger, i en pressemelding fra Høgskulen i Volda.

– Et viktig arbeid

Det er KSU som leder prosjektet «Digitalisering i grunnopplæring: kunnskaper, trender og framtidig forskningsbehov», på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo og Høgskulen i Volda.

Prosjektet skal samle og analysere sentral politikk og forskning om digitalisering i grunnopplæringen, som blant annet bruk av digitale læringsressurser og digital kompetanse. I tillegg skal forskergruppen innhente erfaringer som skoleeiere, ledere og lærere har gjort seg rundt digitalisering i skolen, og hva de mener utfordringene er.

Representantene fra Høgskulen i Volda er Synnøve Amdam og Synnøve H. Moltudal fra Institutt for digital kompetanse.

– Vi har jobbet mye med digital kompetanse og teknologibruk i skolen ved Høgskulen i Volda de siste årene. Det å analysere og systematisere kunnskap om- og erfaringer fra digitalisering av grunnopplæringen er et viktig arbeid, og vi ser frem til å bidra inn i dette prosjektet, sier Amdam og Moltudal i meldingen.