FORTSATT PÅ WINDOWS 7: Sykehuspartner, som leverer tjenester innen blant annet ikt til alle sykehusene i Helse Sør-Øst, sliter med å oppgradere alle sine klienter til Windows 10. (Illustrasjon: Pixabay)
FORTSATT PÅ WINDOWS 7: Sykehuspartner, som leverer tjenester innen blant annet ikt til alle sykehusene i Helse Sør-Øst, sliter med å oppgradere alle sine klienter til Windows 10. (Illustrasjon: Pixabay)

Helse Sør-Øst med ny digital tjeneste til pasienter: enkel tilgang til informasjon i egen sykehusjournal

Snart vil pasienter ved alle sykehusene i Helse Sør-Øst kunne lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no.

Publisert Sist oppdatert

Pasienter ved Sykehuset Innlandet og sykehusene i Vestre Viken, samt ved Revmatismesykehuset på Lillehammer får nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. Etter planen innføres tjenesten for resten av regionen i løpet av august 2019.

Digitalt innsyn i egen pasientjournal fra sykehuset via den nasjonale portalen helsenorge.no er allerede innført i Helse Vest og Helse Nord. Nå står Helse Sør-Øst for tur. Det skriver det regionale helseforetaket i en nyhetsmelding på sine egne sider.- Med Helse Sør-Øst på plass vil over 85 prosent av landets innbyggere ha digitalt innsyn i egen pasientjournal ved sykehuset der de har fått utredning og behandling. Når pasientene får slik tilgang blir det også enklere å ha oversikt over egen helse. Dette er et viktig skritt videre for å utvikle pasientens netthelsetjeneste, sier helseminister Bent Høie.Ved å logge seg på helsenorge.no kan pasientene få enkel tilgang til noen av de mest brukte dokumentene som følger med sykehusbesøk; for eksempel sammendrag av sykehusopphold (epikriser), hvilke prøver som er tatt og når man evtentuelt har fått ny time. Det er dokumenter lagret etter oktober 2018 som vil være tilgjengelig digitalt.

Brukervennlighet

Direktoratet for e-helse leder arbeidet med å gi pasienter i hele landet tilgang til egen pasientjournal fra sykehusene. Det stilles høye krav til sikkerhet og brukervennlighet i løsningen og arbeidet skjer i nært samarbeid med helseforetakene. - Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold har siden 2013 hatt innsyn i egen pasientjournal via en regional portal. Nå tar vi skrittet videre og går over på den nasjonale portalen og utvider tjenesten til å gjelde alle våre sykehus. Det er gjort et omfattende arbeid med å forberede dette slik at tilgangen skjer på en trygg og sikker måte, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus, i meldingen.

- Framover vil det komme flere digitale tjenester som vil forenkle innbyggernes kontakt med sykehusene, sier Lofthus.