HETS: Ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås kommune er ikke lenger aktiv på sosiale medier av frykt for netthets. Tirsdag møttes hun og flere politikere til et dialogmøte om temaet. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)
HETS: Ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås kommune er ikke lenger aktiv på sosiale medier av frykt for netthets. Tirsdag møttes hun og flere politikere til et dialogmøte om temaet. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

En av tre opplever å bli nettplaget

Flest jenter i 11-12-årsladerern opplever uønsket oppmerksomhet, hets, utfrysing eller bli bedt om nakenbilder på nett.

Hele 30 prosent av barn mellom 11 og 12 år har blitt utsatt for forskjellige ubehageligheter på nett.

Delt på kjønn er det verst for jentene, hele 40 prosent har opplevd en eller flere av disse. Men det rammer hele 22 prosent av gutta også.

Frys og slibrigheter

Nettplagingen grovdeles inn i

  • Ekle eller upassende henvendelser fra fremmede eller noen de kjenner.
  • Blitt spurt om å dele nakenbilder av seg selv.
  • Blitt såret av meldinger, bilder eller lignende på nett eller mobil.
  • Følt seg utestengt fra digitale, sosiale rom.

Det er ikke bare ukjente som plager jentene. 12 prosent oppgir at henvendelser av «ekkel eller upassende» art kommer både fra kjente og ukjente.

Mobilen som våpen

Nittiseks prosent av barna har egen mobiltelefon. En av ti forteller at de har sendt meldinger på nett eller mobil som sårer eller skaper sinne, mens en av tre har opplevd å få slike meldinger.

Dette viser en ny undersøkelse Opinion har gjort på oppdrag fra Telenor Norge. Utvalget var på 515 barn og skal være representativ for aldersgruppen.

– Nettet skal være en arena der barn kan ferdes trygt, få digitale ferdigheter og gode opplevelser. Likevel har tre av ti erfaringer med ulike typer ubehageligheter på nett og mobil. Det betyr at vi ikke klarer å verne om barna våre i deres netthverdag i tilstrekkelig grad, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge i en kommentar til undersøkelsen.

– Mange barn er flinke til å være varsomme og ta forholdsregler i sosiale medier, men vi trenger å få med oss enda flere bevisste barn i kampen mot nettmobbing. Det handler om å sørge for at alle som bruker våre tjenester er trygge, kan skille mellom rett og galt og får gode digitale liv, forklarer Svendsen.