FREMTIDEN: – Samfunnet har på kort tid blitt langt mer digitalt. 90 prosent av de 448.000 ansatte i TCS er på hjemmekontor, og dette er trolig veien videre, sier futurist i TCS Gøran Karlsson. Foto: TCS Norge

Dette skjer etter Covid-19

KRONIKK: Til tross for de katastrofale konsekvensene av COVID-19, vil pandemien også akselerere utviklingen.

Publisert Sist oppdatert

Covid-19 har endret hvordan vi jobber, spesielt innen IT-industrien. I dag jobber 90 prosent av de ansatte i indiske TCS fra hjemmekontor. Allerede i 2025 forventer vi at en halv million TCS-ansatte kun tilbringe 25 prosent av sin tid på kontoret – likevel med 100 prosent produktivitet. Dette betyr at det vil være store utskiftninger av de ansatte som til enhver tid faktisk befinner seg i kontorlokalet.

For et selskap som jobber med globale selskaper innen eksempelvis farmasi, bank, finans og energi er dette en enorm endring av forretningsmodell.

Vi må finne nye løsninger for å tilpasse forretningsmodellen vår. I nesten alle land må vi tenke nytt. Hjemmekontor har vært og vil fortsatt være en realitet for de aller fleste av våre ansatte.

Samtidig skal vi mestre rekruttering for å møte etterspørselen. I fjor ansatte vi rundt 40.000 og behovet vil ikke være mindre i årene fremover.

Mennesker i fokus

En konsekvens av Covid-19 er HR-funksjonen får en mye mer omfattende oppgave. Med en så distribuert stab som mange selskaper nå har, blir det enda viktigere å ivareta de ansattes helse – både fysisk og psykisk.

Vi tror at selskapers evne til å ta vare på ansatte som ikke jobber på kontoret, vil bli en konkurransefaktor i kampen om kundene.

Det vil stilles nye krav til ledere som skal lykkes i et mer virtualisert næringsliv. Det er ikke enkelt å bygge bedriftskultur i en virtualisert verden. Foreløpig er det neppe noen som har fasiten på hvordan dette skal gjøres best mulig.

Nye forretningsmodeller

Også selskaper som ikke leverer tjenester, som fysisk varehandel, vil møte nye utfordringer. Varehandel har beveget seg rast mot digitalisering i flere år, men nå øker tempoet. Det vil trolig bli en nedgang i e-handel etter Covid-19, men kravene til bransjen vil vedvare og konkurransen mellom leverandørene vil øke. Muligheten for sporing av leveranser til hjemmet vil gå fra å være ønskelig til å bli en forutsetning.

Spesielt siste del av leveransen til husstanden blir viktig, siden dette er den delen som e-handel har hatt minst kontroll over. I USA er eksempelvis tyveri av pakker et stort problem. I Norge leveres ikke pakker på samme måte, men elektroniske dørlåser og standardisert teknologi for sikker hjemlevering uten at mottaker er til stede, er allerede på trappene også her.

Utdanningssektoren er en annen digitaliseringsrakett. Et massivt opplæringsprosjekt i digitale teknologier, basert på 15-minutters kurs, ble raskt etablert i TCS for å sikre forretningskontinuitet da verden ble digital over natten. Selskapet har også sitt eget verktøy for samhandling i utdanningssektoren kalt TCS iON Glass Room, som raskt ble tilbudt gratis i en rekke markeder –deriblant India. 9.000 utdanningsinstitusjoner og 6,5 millioner elever drar nå nytte av satsingen. I UK har mer enn 70 utdanningsinstitusjoner tatt verktøyet i bruk.

Utfordringer i andre sektorer

Andre sektorer har enda større utfordringer med å tilpasse seg digitale modeller. Vil for eksempel kinoer overleve? I mars sa 50 prosent av amerikanere at de foretrakk å streame en ny film hjemme mens 37 prosent foretrakk å gå på kino. Fire måneder tidligere var det 53 prosent som foretrakk kino.

Digitaliseringen har en ekstrem effekt, ikke bare på hvordan vi jobber – men på hvordan vi konsumerer. Vi skal ikke tilbake dit vi var.

Dette er fem Covid-19 fremtvungne endringer som vi forventer vil bli ber eller mindre permanente:

  1. Medarbeidernes trivsel – fysisk og psykisk – blir avgjørende for en sunn økonomi. Bedrifter må ha verktøy og rutiner som er tilpasset en langt mer mobil stab enn tidligere.
  2. Fjern- og hjemmekontor blir hovedregel og ikke unntaket.
  3. Selskaper som har tilrettelagt for fjern- og hjemmekontor vil tiltrekke seg folk fra selskaper som ikke gjør det.
  4. Digitale forretningsmodeller blir den beste og eneste løsningen i enkelte sektorer.
  5. Det vil kreves nye lederegenskaper i en virtuell verden.