BLIR HØRT: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland forteller at de nå gir politiet et virkemiddel de har bedt om lenge. (Foto: Torbjørn Tandberg)
BLIR HØRT: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland forteller at de nå gir politiet et virkemiddel de har bedt om lenge. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Nasjonal sikkerhetsmåned er i gang

Norsis koordinerer for tiende gang den norske delen av den årlige europeiske informasjonssikkerhetskampanjen.

Publisert Sist oppdatert

I dag starter Nasjonal sikkerhetsmåned. På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer Norsk Senter for Informasjonssikring (Norsis) for tiende gang den norske delen av den årlige europeiske informasjonssikkerhetskampanjen.

– I kjølvannet av lyndigitaliseringen som koronaepidemien har gitt oss, er det behov for å bygge digital kompetanse hos den enkelte ansatte. Det er ikke nok å digitalisere, det må gjøres på en god og sikker måte. Opplæring og kontinuerlig øving er sentralt for å bidra til at digitaliseringen skjer på en god måte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Opplæring av 220 000

I løpet av oktober får i alt mer enn 220 000 nordmenn tilsendt de åtte e-læringsmodulene som utgjør opplæringspakken. Justis- og beredskapsdepartementet, og flere underliggende etater, er blant de 450 virksomhetene som så langt har bestilt opplæringspakken til sine ansatte. Et mål er at flest mulig norske virksomheter gjennomfører en digital opplæringspakke utviklet av Norsis, blant sine ansatte. Den vil bidra til at de ansatte blir i enda bedre stand til å verne om arbeidsplassens verdier.

– Det er viktig at alle har kunnskap om hva som kan ramme dem og hvordan de skal håndtere det. Alle er bedre rustet mot digitale trusler om de har forståelse for hva som kan skje, sier prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned, Karoline Tømte

Opplæringspakken kan bestilles gjennom hele oktober 

Sentral i strategien

Digital kompetanse er et sentralt element i Nasjonal strategi for digital sikkerhet, heter det i meldingen fra Norsis.

– Jeg håper flest mulig blir med på Nasjonal sikkerhetsmåned gjennom å sørge for digital opplæring av sine ansatte i oktober. Det vil det styrke vår kollektive sikkerhet og bidra til digital «flokk-immunitet», noe som står sentralt i vår Nasjonal strategi for digital sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Et annet viktig element i strategien er øvelse. Som et ledd i videreføringen av de ansattes kunnskap vil derfor Justis- og Beredskapsdepartementet, sammen med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap lansere et øvingstilbud til alle virksomheter senere i sikkerhetsmåneden.

Dette vil være som en påbygning av den grunnleggende kompetansen de ansatte får i opplæringspakken. Til sammen vil dette gi ansatte i norske virksomheter viktig og nødvendig kompetanse for å bidra til en sikrere digital hverdag for alle.